Publiskie iepirkumi

07.10.2019. 10:47

Ārlietu ministrija iepirkumus veic, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un uz minēto likumu pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri (attiecas uz visiem publiskajiem iepirkumiem) un 2019. gada 18. aprīli (attiecas uz aizsardzības un drošības jomas iepirkuma procedūrām atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta trešo daļu) Ārlietu ministrijas pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/316), kurā tiek ievietota informācija par Ārlietu ministrijas plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Šajā Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā tiek ievietota informācija tikai saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta septīto daļu (likuma 2. pielikumā minētie pakalpojumi) un devīto daļu ("mazie iepirkumi"). Tāpat šajā sadaļā tiek ievietota informācija par aktuālajām apspriedēm ar piegādātājiem pirms publisko iepirkumu sākšanas, kā arī ir atrodama vēsturiskā informācija par noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem līdz 2018. gada 31. decembrim.