Aktuālie aizsardzības un drošības jomas iepirkumi, kas netiek publicēti pircēja profilā

28.04.2021. 10:12

 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs un pievienotie dokumenti

Paziņojumu publikāciju datumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, bez PVN

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

Konsultāciju pakalpojumi jaunas informācijas sistēmas izstrādei

(iepirkums saskaņā ar ADJIL 6.panta devīto daļu)

ĀM 2020/309/ADJIL

Iepirkums publicēts pircēja profilā 16.10.2020.

27.10.2020. plkst. 10.00

Iepirkums izbeigts 27.10.2020.

 -  -

Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas sagatavošana darbībai 2020.lietvedības gadam

(iepirkums saskaņā ar ADJIL 6.panta devīto daļu)

ĀM 2019/517/ADJIL

Nolikums

Iepirkums publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē 09.10.2019.

21.10.2019. plkst. 17.00

Iepirkums pārtraukts 27.11.2019.

 -

 -

Interjera projektēšanas, projektu vadības, realizācijas un atoruzraudzības, interjera koncepcijas izstrādes un citu saistīto pakalpojumu iegāde

(sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, kas izsludināta līdz 2019.gada 17.aprīlim un kurā nav paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana)

ĀM 2019/157

08.04.2019. (IUB)

Par rezultātiem, 27.09.2019. (IUB)

07.05.2019. plkst. 14.00

SIA "UNO MOSSA" 140000,00 EUR

Noslēgts 24.09.2019. un spēkā līdz 23.09.2022.