Noslēgtie publisko iepirkumu līgumi (līdz 2018. gada 31. decembrim)

27.05.2019. 15:59

 Šajā sadaļā ievietoto publisko iepirkumu līgumu sarakstos ir iekļauta:

  • informācija par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas noslēgtajiem iepirkuma līgumiem atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.13. un 12.1 punktam, izņemot Publisko iepirkumu likuma 3., 4. un 5. pantā minētos līgumus (neattiecas uz telpu nomas līgumiem) (spēkā līdz 27.09.2018.);
  • noslēgto iepirkuma līgumu teksti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai attiecībā uz 9. panta iepirkumiem un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta desmitajai daļai attiecībā uz 8. un 10. panta iepirkuma procedūrām virs Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām (spēkā līdz 31.12.2018.).

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri šī sadaļa netiek papildināta.