Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu atbildīgās institūcijas

02.12.2014. 19:09
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisija – attiecībā uz finanšu ierobežojumiem: www.fktk.lv 
  • Iekšlietu ministrija – attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem: www.iem.gov.lv 
  • Ārlietu ministrija – attiecībā uz stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroli un koordinējošā iestāde: www.mfa.gov.lv

 Ministru kabinets, izdodot noteikumus, var norādīt arī citas atbildīgās iestādes.