LR Ārlietu ministres Sandras Kalnietes paziņojums

24.03.2004. 15:15

8 NATO dalībvalstu vadītāji ir nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu aicinot Eiropu un Ameriku būt vienotām risinot Irākas krīzi. Latvija atbalsta šo aicinājumu. Latvija uzskata, ka transatlantiskās saites, kas ir NATO pamatā, ir vitāli svarīgas, un ASV ir principiāla nozīme Eiropas drošībā. Eiropas sabiedrotajiem jābūt kopā ar ASV, aizsargājot pret draudiem mūsu kopīgās vērtības.

Latvija jau vairākkārt ir uzsvērusi, ka Irākai ir jāizpilda savas starptautiskās saistības un jāatbrīvojas no masu iznīcināšanas ieročiem, kas nepārprotami apdraud mieru un drošību pasaulē. ANO Drošības padome ir pieprasījusi Irākas atbruņošanos un tai ir jānodrošina, lai Sadams Huseins izpilda savas saistības. Pēdējo 12 gadu laikā ANO Drošības padome Irākas sakarā ir pieņēmusi 16 rezolūcijas, tomēr Irāka nav pārtraukusi savas masu iznīcināšanas ieroču programmas. Ir pienācis laiks Bagdādei izpildīt savas saistības, un ANO ir laiks nodrošināt rezolūciju īstenošanu un apliecināt savu autoritāti.

ANO Drošības padomes rezolūcija Nr. 1441 ir devusi Irākai pēdējo iespēju izpildīt saistības un atbruņoties. Sadama Huseina režīmam ir jāpierāda, ka atbruņošanās tiek veikta. ANO inspektoru uzdevums nav spēlēt paslēpes ar Irākas varas iestādēm, bet gan sekot atbruņošanās procesam un fiksēt to. Latvija stingri aicina Irāku izmantot iespēju, ko sniedz ANO Drošības padomes rezolūcija Nr. 1441. Pretējā gadījumā uz Irāku gulsies atbildība par krīzes risinājumu militārā ceļā.

Latvija būs kopā ar saviem sabiedrotajiem, starptautiskajai sabiedrībai vēršoties pret Irāku, lai piespiestu to atbruņoties. Sabiedrotie var paļauties uz Latvijas dalību krīzes situācijas risināšanā. Latvijas gaisa telpa būs pieejama koalīcijas operācijām. Mēs esam apsvēruši savas militārās iespējas un nepieciešamības gadījumā būsim gatavi piedalīties.

2003. gada 31. janvārī


(teksta beigas)