Albānijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas ārlietu ministru paziņojums

24.03.2004. 15:15

Atbildot uz ASV Valsts sekretāra sniegto informāciju ANO Drošības padomei par Irāku.

Albānijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas ārlietu ministru paziņojums:

Šodien ASV sniedza ANO Drošības padomei neapstrīdamus pierādījumus, kas detalizēti norāda uz Irākas masu iznīcināšanas ieroču programmu esamību, uz Irākas centieniem maldināt ANO inspektorus un tās sakariem ar starptautisko terorismu.

Mūsu valstis apzinās tirānijas radītos draudus un demokrātisko valstu īpašo pienākumu aizstāvēt mūsu kopīgās vērtības. Transatlantiskajai kopienai, kurai mēs piederam, ir kopīgi jāstājas pretī draudiem, ko rada terorisma un diktatoru saistība ar masu iznīcināšanas ieročiem.

Mēs esam aktīvi atbalstījuši starptautiskos centienus panākt Irākas atbruņošanos mierīgā ceļā. Tomēr tagad ir kļuvis skaidrs, ka Irāka pēc būtības pārkāpj ANO Drošības padomes rezolūcijas, ieskaitot ANO rezolūciju Nr.1441, kas tika vienbalsīgi pieņemta 2002. gada 8. novembrī. Kā mūsu valdības paziņoja NATO galotņu sanāksmes gaitā Prāgā, "mēs atbalstām starptautiskās valstu saimes mērķi panākt Irākas pilnīgu atbruņošanu, kā to paredz ANO Drošības padomes rezolūcija Nr.1441. Ja Irāka neievēros šīs rezolūcijas prasības, mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu starptautiskajā koalīcijā, lai panāktu rezolūcijas nosacījumu izpildi un Irākas atbruņošanu."

Sadama Huseina režīma radītie skaidrie un reālie draudi prasa vienotu demokrātisko valstu saimes atbildi. Mēs aicinām ANO Drošības padomi veikt nepieciešamos un atbilstošos pasākumus, atbildot uz Irākas radītajiem draudiem starptautiskajam mieram un drošībai.

(teksta beigas)