Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas paziņojums

24.03.2004. 15:15

20.marta rītā ir sākusies Sadama Huseina režīma atbruņošana militāriem līdzekļiem.

Starptautiskās sabiedrības 12 gadus ilgie pūliņi atbruņot Huseina režīmu mierīgā ceļā ir beigušies neveiksmīgi - diplomātiskie līdzekļi ir izsmelti.

Kopš 1990.g. ANO Drošības padome ir pieņēmusi 17 rezolūcijas, pieprasot Irākas atbruņošanos un sadarbību ar ANO. 2002.g. 8.novembrī ANO DP vienbalsīgi pieņēma rezolūciju nr.1441, piedāvājot Sadamam Huseinam pēdējo iespēju izbeigt 12 gadus ilgo konfrontāciju ar starptautisko sabiedrību un labprātīgi un bez ierunām pildīt ANO DP prasību pilnīgi atbruņoties. Tikai un vienīgi Irākas režīms ir atbildīgs par savas rīcības sekām.

Starptautiskās sabiedrības pienākums ir novērst draudus, ko rada Sadama Huseina rīcībā esošo masu iznīcināšanas ieroču nekontrolēta izplatīšanās un briesmas, ka tie var nonākt starptautisko teroristu rīcībā un tikt vērsti pret jebkuras pasaules valsts mierīgajiem iedzīvotājiem. Nav pieļaujama ANO DP rezolūciju ignorēšana, kas grauj ANO autoritāti un pastāvošo starptautiski - tiesisko kārtību.

Ar Saeimas 2003.gada 20.marta lēmumu "Par Latvijas atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas nr.1441 izpildei" Latvija ir pievienojusies starptautiskajai koalīcijai Irākas atbruņošanai. Mēs atbalstam koalīcijas valstu karavīrus, kuri, riskējot ar savām dzīvībām, novērš draudus mieram un starptautiskajai drošībai.

Latvija uzsver nepieciešamību darīt visu iespējamo, lai militārā operācija neskartu civiliedzīvotājus, kuri jau tā ir smagi cietuši Huseina režīma noziegumu rezultātā.

Latvija sniegs humāno palīdzību Irākas iedzīvotājiem, kā arī iesaistīsies Irākas atjaunošanā un demokrātijas veicināšanā.

Latvija pauž nožēlu, ka Sadamam Huseinam ir izdevies polarizēt starptautisko sabiedrību, padarot neiespējamus tālākus diplomātiskus pūliņus situācijas risināšanā. Latvija atbalstīs ANO iesaisti pēckonflikta Irākas atjaunošanā un demokrātiskas Irākas izveidē. Esam pārliecināti, ka aktīva ANO rīcība Irākā pēc militārās darbības izbeigšanās nostiprinās ANO autoritāti starptautiskajā sabiedrībā.

(teksta beigas)