Latvijas vēstnieks ANO Gints Jegermanis uzrunā ANO Drošības padomes atklāto sesiju

24.03.2004. 15:15

Vakar, 26. martā Latvijas vēstnieks ANO Gints Jegermanis uzrunāja ANO Drošības padomes atklāto sesiju, paužot Latvijas nostāju par pašreizējo situāciju Irākā.

Vēstnieks norādīja, ka Latvija atbalsta ANO ģenerālsekretāra Kofi Anana priekšlikumu pielāgot ANO programmu "Nafta pret pārtiku" pašreizējiem apstākļiem, tādējādi meklējot risinājumu arvien pieaugošajai nepieciešamībai pēc pārtikas un citām pirmās nepieciešamības precēm Irākā.

Vēstnieks aicināja ANO DP dalībvalstis ieņemt vienotu nostāju, uzsverot, ka ANO iesaiste Irākas atjaunošanā un demokrātiskas pārvaldes izveidē stiprinās organizācijas lomu un autoritāti starptautiskajā sabiedrībā.

Latvija pievienojās arī ES paziņojumam, kuru savienības dalībvalstu un kandidātvalstu vārdā sniedza prezidējošās valsts Grieķijas vēstnieks.

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Apvienoto Nāciju organizācijā Ginta Jegermaņa uzruna Drošības padomē 2003.gada 26.martā.

(teksta beigas)