Latvijas vēstniecībā Baku notiek Konsulāro amatpersonu reģionālās mācības

27.11.2009. 19:34

No 27.novembra līdz 29.novembrim Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiek reģionālās mācības Latvijas konsulārajām amatpersonām, kuras strādā ārpus Šengenas līguma dalībvalstīm.

Apmācību mērķis ir panākt vienveidīgu vīzu izsniegšanu atbilstoši Šengenas acquis prasībām visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, veicot nepieciešamo ieguldījumu Eiropas Savienības ārējās robežas nodrošināšanā, jo jautājumi, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu pārstāvniecībās ārvalstīs, tieši ietilps Eiropas Savienības ārējo robežu drošības garantēšanas lokā. Tāpat svarīgi ir veikt katram reģionam specifisku jautājumu kompetentu un kompleksu analīzi kopā ar pieredzes apmaiņu starp Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalībvalstu ekspertiem. Tāpat apmācība nepieciešama, lai nodrošinātu profesionālu konsulāro amatpersonu darbību un veiktu efektīvu klientu apkalpošanu gan Šengenas līguma dalībvalstu, gan ārpus Šengenas līguma dalībvalstu reģionos.

Mācībās piedalās darbinieki no Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un Ārlietu ministrijas, kuri veic konsulārās funkcijas, kā arī mācībspēki no Ārlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Mācību ietvaros Francijas vēstniecības Baku konsulārās nodaļas vadītāja Nikola Patata (Nicole Patat) iepazīstināja semināra dalībniekus ar vīzu izsniegšanas kārtību un specifiku Francijas vēstniecībā Baku, īpašu uzmanību veltot biometrijas datu noņemšanai vīzu izsniegšanas procesā. Arī Latvijai drīzumā pakāpeniski jāuzsāk biometrijas datu noņemšana vīzu pieteikumu apstrādes procesā.

Šīs mācības Ārlietu ministrija organizē Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda projekta Nr. ĀRF/2008/3 "Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politika, atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un Rekomendāciju kataloga prasībām" ietvaros. Minētās aktivitātes tiek finansētas no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem (līdzfinansējums saskaņā ar fonda prasībām).