Valsts pezidentes Vairas Vīķes-Freibergas intervija par Irāku (CNN)

24.03.2004. 15:15

Esiet sveicināta šajā raidījumā, prezidentes kundze. Sāksim ar šādu jautājumu: Eiropā ir domstarpības; esam dzirdējuši, ka "vecajā Eiropā" esot atbalsts diviem atšķirīgiem problēmas risinājumiem, turklāt pastāvot arī "jaunā Eiropa", kurai arī esot sava, nedaudz atšķirīga nostāja. Kāpēc Latvija ierindojas starp "Jaunās Eiropas" valstīm?

Es nevēlētos pārāk uzsvērt domstarpības Eiropā un es nedomāju, ka tās vēsta par kādu dziļu un būtisku šķelšanos. Latvija ar lielām cerībām raugās uz tādu jaunu Eiropu, kas sevī ietvertu visu kontinentu kopumā. Tieši tāpēc esam Eiropas Savienības un NATO kandidātvalstis. Taču Latvija savas pagātnes pieredzes dēļ zina, kāda var būt tirānijas neapturēšanas cena, jo par neizdarību šajā sakarā samaksājām ar pusgadsimtu ilgu atrašanos totalitārisma jūgā.

Tātad Jūs atbalstītu jaunu Apvienoto Nāciju rezolūciju, kas atbalstītu militārā spēka pielietošanu Sadama Huseina atbruņošanai?

Uzskatām, ka Irākas atbruņošanai šobrīd ir izšķiroša nozīme; tā ir nepieciešama dažādu iemeslu dēļ - gan miera un stabilitātes uzturēšanai reģionā un pasaulē, gan Apvienoto Nāciju leģitimitātes un ticamības labad. Ja šī starptautiskā organizācija turpinātu izdot rezolūcijas bez rezultātiem, tā zaudētu to lomu, kādu mēs vēlamies, lai tā uzņemas pasaulē.

Pagājušā nedēļas nogalē varēja vērot milzīgas protesta akcijas visā pasaulē. Vai Jūs uzklausāt Latvijas tautu, ņemot vērā, ka pēc nesenās aptaujas ir atklājies, ka trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju neatbalsta karu?

Esmu pārsteigta, ka tādu ir tikai trīs ceturtdaļas! Ņemot vērā mūsu pagātni - daudzi, tai skaitā arī es pati, vēl atceras, kāds bija karš - protams, ka esam pret karu. Tieši tāpēc jūtam, ka ir jāaizsargā ne tikai miers un stabilitāte, bet arī brīvība. Diemžēl pārāk bieži iztapība jeb nomierināšanas politika, kas tiek pielietota miera vārdā, ir novedusi pie vardarbības izplatīšanās un apspiestības paildzināšanas. Tādēļ nav viegli pretstatīt karu mieram un teikt, ka viens ir slikts, bet otrs labs. Uzskatu, ka mums ir nepieciešama brīvība un cilvēktiesību ievērošana, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka, ja šīs vērtības tiek apdraudētas, tās ir jāaizstāv.

Trīs ceturtdaļas iedzīvotāju tomēr ir ļoti liels skaitlis. Kā Jūs esat iecerējusi viņiem izskaidrot situāciju? Kā bijusī Austrumeiropas valsts, jūs zināt, cik svarīgi ir uzklausīt tautas viedokli. Jūs minējāt pagātnes pieredzi un stāšanos pretī tirānijai, bet Jums ir arī jāuzklausa tauta. Jo trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju tomēr neatbalsta karu...

Tauta nevēlas karu, un tā vēl arvien cer, ka ir iespējams saglabāt mieru. Kā Latvijas prezidente vēlos uzsvērt to, ko arī prezidents Bušs šorīt uzsvēra mūsu kopīgajās sarunās, proti, ka tā, kas šobrīd var noteikt, vai būs miers, ir tikai Irāka pati. Skaidrāk to nevar pateikt. Viss, kas tai būtu jādara, ir - jānāk klajā ar pārliecinošiem pierādījumiem, ka atbruņošanās ir patiešām notikusi. Šādas rīcības precedenti ir bijuši - no Irākas netiek prasīts nekas ārkārtējs vai neparasts. Dienvidāfrika to ir izdarījusi, Ukraina un Kazahstāna arī ir atbruņojušās. Irākai jānāk klajā ar pierādījumiem, ka tā ir atbruņojusies, un mēs visi varēsim laimīgi doties mājup un priecāties, ka miers ir saglabāts.

Ar to šis raidījums ir noslēdzies. Prezidentes kundze, pateicamies, ka varējāt rast iespēju piedalīties raidījumā "Jūsu pasaule šodien".

Lūdzu!