Latvijas vēstnieka ANO Ginta Jegermaņa uzruna ANO Drošības padomē

24.03.2004. 15:15

Latvijas Republikas vēstnieka ANO Ginta Jegermaņa uzruna
ANO Drošības padomē 2003.gada 19.februārī

Godātais Prezidenta kungs,

Lai gan Latvija ir pievienojusies Eiropas Padomes 17.februārī panāktajai nostājai, mums ir svarīgi izteikt savu viedokli šajā nozīmīgajā jautājumā.

Latvija vēlas pateikties Dr.Bliksa kungam un Dr. El Baradeja kungam par ziņojumiem un izteikt savu atzinību viņu inspekciju komandām par darbu, kas tiek veikts Irākā.

Godātais Prezidenta kungs,

Latvija ir atkārtoti uzsvērusi, ka Irākai ir pilnībā jāpakļaujas tās starptautiskajām saistībām un nekavējoties jāatbrīvojas no masu iznīcināšanas ieročiem, kuri rada izteiktus draudus pasaules mieram un drošībai.

Pēdējo divpadsmit gadu laikā ANO Drošības Padome ir atkārtoti pieprasījusi Irākas atbruņošanos, pieņemot septiņpadsmit rezolūcijas, kuras tā arī nav spējušas Irāku atturēt no masu iznīcināšanas ieroču radīšanas. ANO DP rezolūcija Nr. 1441 Irākai deva pēdējo iespēju izpildīt tās iepriekšējās saistības un atbruņoties. Irāka joprojām pārkāpj 1441 rezolūcijā noteiktās saistības.

Irākas pienākums ir pierādīt, ka notiek atbruņošanās. Inspektoriem nav jāspēlē paslēpes ar Irākas institūcijām, inspektori tur atrodas, lai fiksētu atbruņošanās gaitu. Latvija aicina Irāku izmanot pēdējo iespēju, kuru dod ANO DP 1441 rezolūcija. Atbildība par miera saglabāšanu pilnībā gulstas uz Irākas pleciem.

Kā jau to apstiprināja Eiropas Padomes nostāja, vienotā starptautiskās sabiedrības attieksme, kuru pastiprina militāri draudi, likuši Irākai lēnām tuvoties sadarbības procesam. Šie abi instrumenti turpinās saglabāt savu nozīmi krīzes atrisināšanā.

Godātais Prezidenta kungs,

Latvija uzskata, ka spēka lietošana ir pēdējā iespēja. Neskatoties uz to, krīzes izbeigšana, pakļaujoties DP prasībām, ir Irākas režīma atbildība. Tas no Irākas puses prasa tūlītēju attieksmes maiņu. Ja tas nenotiks, vienīgi Irāka būs atbildīga par nopietnajām sekām, kuras var rasties.

Latvija būs vienota ar saviem starptautiskajiem sabiedrotajiem laikā, kad starptautiskā sabiedrība efektīvi cīnās ar Irākas radītajiem draudiem pasaules mieram un drošībai.

ANO un, īpaši, DP autoritāte ir likta uz spēles, un Latvija aicina ANO DP attiecīgi un noteikti rīkoties, atbildot uz Irākas draudiem, kuri turpina apdraudēt starptautisko mieru un drošību. Neaizmirsīsim, ka vienīgi Sadams Huseins gūst labumu no nesaskaņām DP iekšienē.

Es pateicos, godātais Prezidenta kungs.