Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Apvienoto Nāciju organizācijā Ginta Jegermaņa paziņojums Drošības padomē 2003.gada 12.martā

24.03.2004. 15:15

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Apvienoto Nāciju organizācijā
Ginta Jegermaņa paziņojums Drošības padomē
2003.gada 12.martā

Godātais Prezidenta kungs,

Lai gan Latvija ir pievienojusies Eiropas Savienības paziņojumam, mēs vēlamies uzsvērt savu nostāju šajā nozīmīgajā jautājumā. Kā valsts, kura ir pievienošanās procesā Eiropas Savienībai, mēs atbalstām ES kopējo mērķi, kas vērts uz Irākas pilnīgu un efektīvu atbruņošanu no masu iznīcināšanas ieročiem, saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām, īpaši rezolūciju Nr.1441.

Godātais Prezidenta kungs,

Latvija vēlas pateikties Bliksa kungam un ElBaradeja kungam par sagatavotajiem ziņojumiem un viņu darbu, sekojot, lai Irāka pilda tai uzliktās atbruņošanās saistības.

Latvija, izvērtējot šos ziņojumus, patur prātā, ka ANO DP un starptautiskā sabiedrība ir vienbalsīgi pieprasījusi tūlītēju, pilnīgu, aktīvu un bezierunu sadarbību no Irākas puses.

Pat ņemot vērā faktu, ka Bagdāde nesen uzsākusi aizliegto Al Samoud 2 raķešu iznīcināšanu, mums ir jāsecina, ka Irāka nav pieņēmusi stratēģisku lēmumu atbruņoties un pilnībā sadarboties ar ANO.

Pirms četriem mēnešiem pieņemtā ANO DP rezolūcija Nr. 1441 deva Irākai pēdējo iespēju izpildīt iepriekšējās saistības un atbruņoties. Diemžēl Irāka turpina maldināšanas politiku- joprojām nav atrisināta problēma ar zinātnieku un tehnisko darbinieku intervijām, nav sniegta jauna nozīmīga informācija par iztrūkstošajiem VX gāzes un Sibīrijas mēra krājumiem, un mēs arī tikko uzzinājām, ka Irāka nav deklarējusi tās rīcībā esošās bezpilota lidmašīnas.

Mēs piekrītam Bliksa kunga slēdzienam, ka ne inspekciju pastiprināšana, ne inspekciju darbības laika pagarināšana nevar aizstāt aktīvu sadarbību no Irākas puses. Inspektori ir izpelnījušies mūsu atzinību par viņu apņēmību. Taču to, cik sekmīgs ir ANO darbs, ir jāvērtē pēc tā, cik lielā mērā Irāka sadarbojas un pilda savas atbruņošanās saistības. Nelielais progress, kurš ir panākts līdz šim, ir spēcīga diplomātiskā spiediena rezultāts, kuru pastiprinājuši militārie draudi. Šāds progress nevar apmierināt starptautiskās sabiedrības prasības.

Godātais Prezidenta kungs,

Eiropas padomes 17.februāra nostājā teikts, ka "starptautiskās sabiedrības vienotība ir vitāla", lai panāktu Irākas atbruņošanos. Šobrīd tā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Ja mūsu mērķis ir panākt Irākas atbruņošanu mierīgā ceļā, mums ir jāpalielina diplomātiskais spiediens pret Sadamu Huseinu.

Tādēļ Latvija atbalsta Lielbritānijas, ASV un Spānijas iesniegtās DP rezolūcijas projektu, kas noteiktu Irākai konkrētu termiņu tās saistību izpildei. Šīs rezolūcijas vienbalsīga pieņemšana nodrošinātu ANO autoritātes saglabāšanu, kā arī skaidri un nepārprotami norādītu Sadamam Huseinam, ka viņam dotais laiks savas pēdējās iespējas izmantošanai ir ierobežots un, gadījumā, ja Irāka nepakļausies, tai būs jārēķinās ar nopietnām sekām.

Pateicos, godātais Prezidenta kungs!