Arhīvs

02.12.2014. 19:09

ĀRPOLITIKAS PAMATDOKUMENTI

DIVPUSĒJĀS ATTIECĪBAS

Sadarbība ar valstīm

Diplomātisko attiecību nodibināšana un atjaunošana

DAUDZPUSĒJĀS ATTIECĪBAS

Starptautiskās organizācijas

Ekonomiskās attiecības

Baltijas jūras reģions

LĪGUMI

Divpusējie

Latvijas Republikas divpusējie līgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija

Daudzpusējie

Starptautiskie daudzpusējie līgumi, kuriem pievienojusies vai ratificējusi Latvijas Republika kopš 1990. gada 4. maija.

27.janvāra Saeimas ārpolitikas debašu video ieraksts