Daudzpusējie līgumi

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” Ārlietu ministrija veic starptautisko daudzpusējo līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā. Sistematizēti starptautiskie daudzpusējie līgumi ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē http://likumi.lv/ta/saraksts/starptautiskie-ligumi/