Latvijas Republikas un Andoras Firstistes divpusējās attiecības

04.07.2021. 14:14

Latvijas Republikas un Andoras Firstistes attiecības nosaka abu valstu piederība Eiropas kontinentam un Andoras saikne ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Andoras un Eiropas Savienības attiecības ir balstītas uz vairākiem savstarpējiem līgumiem: 1990. gadā noslēgto līgumu par Muitas savienības izveidi un 2004. gadā noslēgto sadarbības līgumu. 2015. gada 18. martā uzsāktas sarunas par Asociācijas līguma noslēgšanu starp ES un Andoru). 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti tika nodibinātas 1996. gada 27. augustā līdz ar protokola par diplomātisko attiecību nodibināšanu parakstīšanu Parīzē. No Andoras puses protokolu parakstīt tika pilnvarota toreizējā Andoras vēstniece Francijā un Eiropas Padomē Meritksela Mateu Pī, no Latvijas puses toreizējā vēstniece Francijā Aina Nagobads-Ābola. 

Vēstnieku akreditācijas:

  • Kopš 2021.gada 12.marta Latvijas vēstnieks Andorā ir Māris Klišāns, Latvijas vēstnieks Spānijā;
  • kopš 2017.gada 5.maija Latvijas vēstniece Andorā bija Argita Daudze, Latvijas vēstniece Spānijā;

  • laika posmā no 2014. gada 4. aprīļa līdz 2015. gada 30. septembrim Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Eichmanis, Latvijas vēstnieks Spānijā;

  • laika posmā no 2007.gada 12. novembra līdz 2010. gada 30. jūnijam Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Kārkliņš, Latvijas vēstnieks Francijā; pirmais Latvijas vēstnieks Andorā bija Rolands Lappuķe (ar rezidenci Parīzē) – akreditēts 2004. gada 30. martā.

  • Pirmais nerezidējošais Andoras Firstistes vēstnieks Latvijā (ar rezidenci Lisabonā, Portugālē) bija Haume Gaitans Sansa (Jaume Gaytán Sansa). Viņš šo amatu ieņēma no 2008. gada 17. jūnija līdz 2009. gada 16. jūnijam. 

  • Kopš 2014. gada 9. jūlija Andoras pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā (ar rezidenci Andorā) ir Kristina Mota Gouveja (Cristina Mota Gouveia), sūtne-padomniece Andoras Ārlietu ministrijā.

 

PĒDĒJĀS VIZĪTES

2017. gada 24.aprīlī notika ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Andorā.

2015. gada 15.-16. septembrī notika Andoras ārlietu ministra Žilbēra Saboja Sunje (Gilbert Saboya Sunyé) darba vizīte Latvijā, kuras laikā notika tikšanās ar Latvijas ārlietu un tieslietu ministriem. 


 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.
Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī.
Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka cita starpā izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, tai skaitā un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku.

  • Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Andoru
  • Pakalpojumu tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Andoru
  • Tiešās investīcijas
  • Tūrisms

 


 

SADARBĪBA CITĀS JOMĀS

Latvijas sadarbība ar Andoru lielākoties notiek dažādu starptautisko organizāciju un starptautisku tīklu ietvaros, piemēram, Interpolā, UNESCO, Starptautiskās Universitāšu Asociācijas ietvaros, Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā u.c.


 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Noderīgas saites internetā

Vispārējās Padomes mājaslapa - http://www.consellgeneral.ad

Valdības mājaslapa - http://www.govern.ad

Valdības informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.andorra.ad

Francijas līdzprinča informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.coprince-fr.ad