Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējās attiecības

18.06.2020. 16:44

Amerikas Savienotās Valstis ir Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais. Abas valstis saista īpašas attiecības. Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. gadā ASV konsekventi realizēja Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku, sniedza nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī sekmēja Latvijas integrāciju NATO un ES. Drošības politikas joma ir Latvijas – ASV divpusējās sadarbības pamats. Latvijas un ASV valsts amatpersonas uztur regulāru politisko dialogu par aktuālajām norisēm reģionā un starptautiskajā politikā.

13. Saeimā ir nodibināta deputātu grupa sadarbībai ar ASV parlamentu 28 deputātu sastāvā, ko vada Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Latvija un ASV turpina stiprināt divpusējo partnerību, sadarbību drošības politikas, enerģētikas un citās jomās, kā arī piedalās E-Pine (Enhanced Partnership in Northern Europe) un transatlantiskās sadarbības (ES-ASV) formātos.

2008. gada 17. novembrī Latvija pievienojās ASV bezvīzu programmai. 

 

LATVIJAS UN ASV DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvija-ASV starpkaru posmā

1922. gada 28. jūlijā Amerikas Savienoto Valstu valdība nāca klajā ar paziņojumu par Latvijas valdības atzīšanu, starp abām valstīm tika nodibinātas diplomātiskās attiecības. Vēlāk, tajā pašā gadā Vašingtonā tika atvērta Latvijas sūtniecība, kas tomēr tika slēgta 1923. gada maijā, savas funkcijas nododot Ņujorkas konsulātam, ko vadīja Artūrs Ļūļe. 1925. gadā Latvijas sūtniecība Vašingtonā tika izveidota no jauna, tomēr līdzekļu trūkuma dēļ tā tika atkal slēgta 1927. gadā, pilnvaras nododot Latvijas Ģenerālkonsulātam Ņujorkā. Sūtniecība atjaunoja savu darbību 1935. gadā, līdz ar to Ģenerālkonsulāta Ņujorkā statuss tika pazemināts līdz konsulātam. Savukārt, ASV sūtniecība Rīgā tika atvērta 1922. gada 13. novembrī.

Laika posmā no 1919. līdz 1922.gadam Latvijā darbojās Amerikas Palīdzības organizācija un ASV nevalstiskās organizācijas, kas sniedza ievērojamu atbalstu Latvijas iedzīvotājiem valsts jauncelsmes grūtību laikā.

Trīsdesmito gadu beigās Rīgu apmeklēja tādi prominenti amerikāņi kā bijušais ASV prezidents Herberts Hūvers (1938. gada martā) un vēlāk kļuvušais ASV prezidents Džons Kenedijs (1939. gada augustā). Ievērojamais ASV Valsts departamenta eksperts Krievijas jautājumos Džordžs Kenans (George Kennan) trīsdesmito gadu pirmajā pusē strādāja Rīgā kā ASV diplomāts.

Starpkaru posmā tika parakstīts Latvijas un ASV draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līgums.

ASV politika Latvijas okupācijas periodā

Latvijas un ASV diplomātiskajām attiecībām bija lemts spēlēt unikālu lomu visā Latvijas ārlietu dienesta vēsturē. ASV valsts sekretāra Samnera Velsa (Sumner Wells) 1940. gada 23. jūlija deklarācija noteica Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politiku no ASV puses līdz pat 1991. gadam un nodrošināja Baltijas valstu pārstāvniecību pastāvēšanu Vašingtonā. Latvijas sūtniecība Vašingtonā bija vienīgā mūsu valsts sūtniecība ārvalstīs, kas turpināja darboties visā Latvijas okupācijas laikā. Tās galvenie mērķi okupācijas gados bija turpināt pārstāvēt de iure pastāvošo Latvijas valsti, saglabāt nemainīgu Latvijas starptautiski tiesisko statusu, cīnīties par neatkarības atjaunošanu, kā arī veikt nozīmīgu informatīvu darbu: publicējot Rietumvalstu deklarācijas, paziņojumus un dokumentus, kuri attiecās uz Latviju, sniedzot no dažādiem avotiem iegūtās ziņas par situāciju okupētajā Latvijā.

ASV nekad neatzina Latvijas (tāpat kā Lietuvas un Igaunijas) okupāciju, kā arī nenodibināja oficiālus sakarus ar Padomju valdību okupētajā Latvijā. Šāda nostāja saskanēja gan ar kara laikā ASV un Lielbritānijas parakstīto Atlantisko hartu (1941. gadā), kas par neleģitīmām uzskatīja teritoriālās izmaiņas un suverenitātes zaudēšanu, ja tās notika bez iesaistīto tautu brīvas piekrišanas, gan ar 1947. gada Trūmena doktrīnu, kas neatzina ar spēku veiktās pārmaiņas pasaulē. Līdz ar to visai pasaulei tika demonstrēta Latvijas okupācijas fakta neatzīšanas politika.

Jau 1940. gada 15. jūlijā, vēl pirms oficiālās reakcijas, ASV Valsts kases departaments nobloķēja Baltijas valstīm piederošos bankas kontus; vēlāk PSRS nespēja iegūt arī Latvijai piederošos kuģus un diplomātiskās pārstāvniecības. Latvijai piederošie līdzekļi ASV visā okupācijas laikā tika izmantoti, lai nodrošinātu diplomātisko pārstāvniecību darbību – arī citās Rietumvalstīs.

Pamatojoties uz Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politiku, ASV neļāva, ka bēgļi no Baltijas valstīm pēc kara tiktu piespiedu kārtā repatriēti uz PSRS. Saskaņā ar 1948. gada likumu par pārvietotajām personām (Displaced Persons Act), baltiešu bēgļi varēja apmesties uz dzīvi ASV. Rezultātā latviešu kopienas ASV auga un kļuva arvien labāk organizētas. Tika izveidotas kultūras, sociālas un politiskas organizācijas, kas ietekmēja politisko lēmumu pieņemšanu Vašingtonā.

ASV valdība nodrošināja atbalstu Latvijas neatkarības idejai. Latvijas pārstāvji ASV baudīja pilnu diplomātisku atzīšanu, t.sk. pieeju Valsts departamentam un prezidentam, tika ielūgti uz oficiālajiem pasā­kumiem; Anatols Dinbergs, piemēram, tikās ar visiem ASV prezidentiem sākot no F.D.Rūzvelta līdz Dž.V.H.Bušam. No 1963. gada, kad Londonā nomira Kārlis Zariņš, kuram Latvijas valdība bija piešķīrusi pilnvaras vadīt Latvijas diplomātisko dienestu ārvalstīs, šis amats pārgāja Latvijas diplomātiem ASV: sākumā pie A.Spekkes, bet no 1971. gada – pie A.Dinberga. Šajā laikā tika piešķirts finansējums Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Brīvības komitejām ASV. Gan ASV prezidenti, gan Kongress bieži pauda publisku atbalstu Baltijas valstīm. 1953. gadā tika izveidota Kongresa Pārstāvju palātas speciāla izmeklēšanas komiteja komunistiskā režīma agresijas pret Baltijas valstīm izpētei jeb t.s. Kerstena komiteju, kas izmeklēja, kā notika Baltijas valstu okupācija un piespiedu iekļaušana PSRS. Divu gadu laikā tā veica plašu pētniecisko darbu un komitejas sagatavotie dokumenti papildus pamatoja neatzīšanas politiku no ASV puses.

1982. gadā prezidents Ronalds Reigans pasludināja 14. jūniju, 1941. gada masu deportāciju Baltijas valstīs gadadienu, par Baltijas brīvības dienu.

Latvijas pārstāvniecības Vašingtonā un ASV Valsts departamenta sadarbība 1980. gadu beigās sekmēja pirmo neoficiālo kontaktu izveidi starp Latviju un ASV valdību. Nozīmīga loma Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā 1991. gadā bija ASV 41.prezidentam Džordžam (Herbertam Volkeram) Bušam, kurš, tiekoties ar PSRS prezidentu Mihailu Gorbačovu un vēlāk ar Krievijas Federācijas prezidentu Borisu Jeļcinu, sekmēja Baltijas valstu brīvības jautājuma aktualizēšanu.

Papildus informācijai par Latvijas-ASV attiecībām sk. grāmatu Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner (2008).

 

DIPLOMĀTISKIE PĀRSTĀVJI

ASV diplomātiskie pārstāvji Latvijā (1922-1940):

1938. gads – 1940. gads

Džons Vailejs (John C. Wiley),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs (akreditēts Latvijā un Igaunijā, rezidēja pamīšus Rīgā un Tallinā)

1937. gads

Frederiks Stērlings (Frederick A. Sterling),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs; akreditēts Latvijā un Igaunijā, praksē neieradās uz rezidences vietu)

1936. gads – 1937. gads

Artūrs Blīss Leins (Arthur Bliss Lane),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs (akreditēts visās Baltijas valstīs, rezidēja Rīgā)

1933. gads – 1936. gads

Džons Vans Makmarejs (John Van A. MacMurray),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs (akreditēts visās Baltijas valstīs, rezidēja Rīgā)

1932. gads – 1933. gads

Roberts Skinners (Robert P. Skinner),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs (akreditēts visās Baltijas valstīs, rezidēja Rīgā)

1922. gads – 1931. gads

Frederiks Kolmans (Frederick W.B. Coleman),

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs (akreditēts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, rezidēja Rīgā)

Latvijas diplomātiskie pārstāvji ASV (1919-1992):

1970. gads – 1993. gads

Anatols Dinbergs, pilnvarotais lietvedis līdz 1991. gada septembrim (vēlāk – vēstnieks), sūtniecības vadītājs, no 1971. gada – arī ģenerālkonsuls

1954. gads – 1970. gads

Arnolds Spekke, pilnvarotais lietvedis, sūtniecības vadītājs, no 1954. gada – arī ģenerālkonsuls

1949. gads – 1953. gads

Jūlijs Feldmans, pilnvarotais lietvedis, sūtniecības vadītājs un no 1951. gada – ģenerālkonsula v.i.

1935. gads – 1948. gads

Alfreds Bīlmanis, ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs

1925. gads – 1927. gads

Ludvigs Sēja, ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs

1921. gads – 1922. gads

Ludvigs Sēja, Latvijas valdības delegāts, pēc diplomātisko attiecību nodibināšanas līdz 1923. gadam pagaidu pilnvarotais lietvedis

1922. gads – 1925. gads

Artūrs Ļūļe, konsuls, 1925. gada beigās apstiprināts amatā par ģenerālkonsulu

1919. gads – 1922. gads

Jānis Kalniņš, konsulārais aģents

Latvijas vēstnieki ASV pēc neatkarības atjaunošanas:

no 2019. gada 16. septembra Māris Selga
2016.gada 16. septembris – 2019. gada augusts  Andris Teikmanis

2012.gada 30. jūlijs – 2016.gada 22. jūlijs

Andris Razāns

2007. gada 25. jūlijs – 2012.gada 30. jūlijs

Andrejs Pildegovičs

2004. gada 9. decembris-
2007. gada 15. janvāris

Māris Riekstiņš

2000. gads -
2004. gada septembris

Aivis Ronis

1993. gads - 1999. gads

Ojārs Kalniņš

1991. gads - 1992. gads

Anatols Dinbergs

ASV vēstnieki Latvijā:

No 2019. gada 5. novembra    Džons Kārvails (John Leslie Carwile)

2015.gada 8.septembris – 2019. g. 14.jūlijam

 Nensija Bikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit)

2012.gada 4. septembris – 2014.gada 7. augusts

Marks Pekala (Mark Pekala)

2009. gada 25. augusts - 2012.gada 9. jūlijs

Džūdita Gārbere (Judith Garber)

2008. gada 12. februāris –
2009. gada 20. janvāris

Čārlzs V.Larsons (Charles William Larson, Jr)

2005. gada 4. februāris –
2008. gada 4. februāris

Ketrīna Toda Beilija (Catherine Todd Bailey)

2001. gads -
2004. gada 8. decembris

Braiens Karlsons (Brian Carlson)

1998. gads - 2001. gads

Džeims Holms (James Holmes)

1995. gads - 1998. gads

Lerijs Nepers (Larry Napper)

1992.gads - 1995. gads

Ints Siliņš

Latvijas goda konsuli ASV

Latvijas vēstniecība ASV

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES:

2020. gads:  
  2020. gada 3.martā Vašingtonā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamentu līderiem tikās ar ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi (Nancy Pelosi)
  2020. gada 27.februārī Vašingtonā divpusējās tikšanās ietvaros ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo (Mike Pompeo) parakstīja Latvijas un ASV kopīgo deklarāciju par 5G tīkla drošību
  2020. gada 5. februārī Vašingtonā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ASV rosinātās Starptautiskās reliģijas brīvības alianses dibināšanas pasākumā.
2019. gads:  
2019. gada 8.-9. oktobris

Latviju apmeklēja ASV enerģētikas sekretārs Riks Perijs (Rick Perry), lai piedalītos starptautiskā konferencē par gāzes tirgu, kā arī tiktos ar Valsts prezidentu, Ministru prezidentu, ekonomikas ministru un aizsardzības ministru.

2019. gada 10.-14. jūlijs

Ministru prezidenta K. Kariņa vizīte ASV, kuras laikā K. Kariņš tikās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu (Mike Pence), Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi (Nancy Pelosi), valsts kases sekretāru Stīvu Mnučinu (Steve Mnuchin), enerģētikas sekretāru Riku Periju (Rick Perry), tirdzniecības sekretāru Vilburu Rosu (Wilbur Ross) un Senāta Juridiskās komitejas priekšsēdētāju Lindsiju Greiemu (Lindsey Graham). Ministru prezidents uzstājās domnīcu (Atlantic Council, Hudson Institute) un investoru auditorijās Vašingtonā un Ņujorkā.
2018. gads:  
2018. gada 16. maijs Vašingtonā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs kopā ar Baltijas valstu ārlietu ministriem tikās ar ASV prezidenta nacionālās drošības padomnieku Džonu Boltonu (John Bolton)
2018. gada 3. aprīlis

Vašingtonā, Baltajā namā notika Baltijas valstu un ASV samits (prezidentu tikšanās) godinot Baltijas valstu simtgadi.

Skat. saiti uz samita deklarāciju https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/declaration-celebrate-100-years-independence-estonia-latvia-lithuania-renewed-partnership/

2018. gada 22. februāris  Latviju darba vizītē apmeklēja ASV valsts sekretāra vietnieks Džons Salivans ( Deputy Secretary of State John J. Sullivan)
2017. gads:  
2017. gada 10. augusts ASV Kongresa Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas priekšsēdētāja Eda Roisa (Ed Royce) vizīte Latvijā
2017. gada 1.augusts ASV kongresmeņa Džo Vilsona (Joe Wilson) vadītās delegācijas vizīte Latvijā
2017. gada 31. jūlijs Trīs Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu (Mike Pence) Tallinā
2017. gada 27.-29.jūnijs Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces piedalīšanās Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu spīkeru vizītē ASV
2017. gada 19. jūnijs

ASV Ziemeļkarolīnas kongresmeņa Roberta Pitendžera (Robert Pittenger) vizīte Latvijā, piedalīšanās starptautiskajā forumā “Parliamentary Intelligence Security Forum

2017. gada 17. jūnijs Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča tikšanās ar ASV Mičigānas pavalsts senatoru Geriju Pītersu (Gary Peters)
2017. gada 31.maijs – 1.jūnijs ASV Kongresa padomnieku delegācijas vizīte Latvijā
2017. gada 27.maijs Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar ASV viceprezidenta Nacionālās drošības padomnieci Andrea Tomsoni (Andrea Thompson) GLOBSEC konferences ietvaros Bratislavā.
2017. gada 25. maijs ASV Īpašā sūtņa starptautiskajos enerģētikas jautājumos p.i. Mērijas Vorlikas (Mary Warlick) vizīte Latvijā.
2017. gada 15.-18. maijs Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča konsultācijas ASV
2017. gada 9.-10.maijs

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča piedalīšanās Minhenes drošības konferences augsta līmeņa ekspertu sanāksmē Vašingtonā

2017. gada 28. aprīlis ASV Valsts departamenta kiberdrošības jautājumu koordinatora Krisa Peintera (Chris Painter) vizīte Latvijā
2017. gada 27. aprīlis ASV Īpašā sūtņa holokausta jautājumos Tomasa K. Jazdgerdi (Thomas K. Yazdgerdi) vizīte Latvijā
2017. gada 24.-30.aprīlis

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte ASV (Vašingtona, Losandželosa)

2017. gada 8.-9. aprīlis ASV Kongresa Pārstāvju palātas Transporta un infrastruktūras komitejas kongresmeņu vizīte Latvijā
2017. gada 30. marts ASV Muitas un robežapsardzes komisāra Kevina Makalīnena (Kevin McAlleenan) vizīte Latvijā
2017. gada 29-30. marts Amerikas Ebreju komitejas izpilddirektora Deivida Harisa (David Harris) un delegācijas vizīte Latvijā
2017. gada 29. marts Trīs Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieku Herbertu Makmāsteru (Herbert McMaster) Vašingtonā
2017. gada 28. marts Trīs Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās ar ASV valsts sekretāru Reksu Tillersonu (Rex Tillerson) Vašingtonā
2017. gada 21. februāris

Latviju apmeklē ASV kongresmenis Maiks Kiglī (Mike Quigley)

2017. gada 18. februāris

Trīs Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu (Mike Pence) Minhenes drošības konferences ietvaros

2016. gads:  
2016. gada 28.-29. decembris

Latviju apmeklē ASV senatori Džons Makeins (John McCain), Lindsijs Greiems (Lindsey Graham), Eimija Klubučāre (Amy Klobuchar)

2016. gada 27.-30. novembris

ĀM VSV-Politiskā direktora A.Pelša darba vizīte ASV (ASV-Baltijas Drošības dialogs; E-pine sanāksme)

2016. gada 12.-14. novembris Latviju apmeklē American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) starptautisko attiecību direktors Stefans Šneiders (Stephen Scheinder)
2016.gada 2.septembris Latviju apmeklē ASV Republikāņu partijas senators Toms Kotons (TomCotton)
2016.gada 2.septembris Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta ASV sankciju politikas galvenais koordinators Daniels Frīds (Daniel Fried)
2016.gada 28.augusts Latviju apmeklē ASV kongresmeņi Kriss Gibsons (Chris Gibson), Pols Kuks (Paul Cook), Ostins Skots (Austin Scott), Dans Lipinskis (Dan Lipinski), Ričs Nūdžents (Rich Nugent), Kriss Stjuarts (Chris Stewart) un Dr. Dens Benišeks (Dan Benishek)
2016.gada 23.-24.augusts Latviju apmeklē ASV viceprezidents Džo Baidens (Joe Biden)
2016.gada 15.-16.augusts Latviju apmeklē ASV Republikāņu partijas kongresmeņi Keja Greindžere (Kay Granger ) un Stīvs Vomaks (Steve Womack )
2016.gada 19.-23.jūlijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte ASV, t.sk., dalība Globālās koalīcijas pret ISIL konferencē Vašingtonā.
2016.gada 19.-21. jūlijs Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa darba vizīte ASV
2016.gada 28.-29.jūnijs Latviju apmeklē ASV Kongresa Pārstāvju palātas Budžeta komisijas kongresmeņu palīgi (STAFDEL).
2016.gada 28.-30.jūnijs Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta koordinatore ASV atbalstam Eiropā un Eirāzijā Alīna Romanovski (Alina Romanowski).
2016.gada 21.-22.jūnijs Latviju apmeklē ASV Valsts sekretāra vietnieka palīgs Eiropas un Eirāzijas jautājumos Bena Zifs (Ben Ziff)
2016.gada 8.-9. Jūnijs Latviju apmeklē ASV domnīcas Jamestown Foundation pārstāvji.
2016.gada 2.jūnijs Latviju apmeklē ASV NATO politiskā padomnieks Tamirs Vasers (Tamir Waser).
2016.gada 2.jūnijs Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta Publiskās diplomātijas departamenta direktore Eiropas un Eirāzijas departamenta jautājumos Adele Rupe (Adele Ruppe)
2016.gada 19.maijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar ASV  Valsts sekretāru Džonu Keriju (John Kerry) NATO ārlietu ministru tikšanās ietvaros
2016.gada 26.aprīlis Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta Eiropas un Eirāzijas lietu biroja valsts sekretāra vietnieces palīdze Ketlīna Kavaleca (Kathleen Kavalec)
2016.gada 9. -13.aprīlis Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces darba vizīte ASV
2016.gada 19.marts Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar ASV senatori Džīnu Šahīnu (Jeanne Shaheen) Briseles foruma ietvaros
2016.gada 22.-26.februāris Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte ASV
2016.gada 13.-14.janvāris Amerikas ebreju komitejas (American Jewish Committee/ AJC) vizīte Latvijā
2015. gads:
2015.gada  2.- 6. decembris Saeimas Ārlietu komisijas darba vizīte ASV
2015.gada 25.–26. novembris Latviju apmeklē NATO Bruņoto spēku virspavēlnieks Eiropā un ASV Bruņoto spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips M. Brīdlovs
2015.gada 14.-15.oktobris Latviju apmeklē ASV kongresmeņi - Ēriks Svalvels un Čārlzs Alberts Dačs Rupersbergers
2015.gada 10-12. oktobris Latviju apmeklē ASV kongresmeņi - Dankans Hanters un Marks Senfords

24.septembris – 3.oktobris

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa  darba vizīte ASV

24.septembris - 3.oktobris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte ASV

2.-10.septembris

Kultūras ministres Daces Melbārdes darba vizīte ASV

27.augusts līdz 4.septembris

Saeimas Priekšsēdētājas Ināras Mūrniece darba vizīte ASV
20. -22. jūlijs Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča darba vizīte ASV
13. - 19. jūlijs

Ekonomikas ministres Danas Reiznieces Ozolas  darba vizīte ASV

19. - 20. jūnijs

Latviju apmeklē ASV vēstnieks EDSO Vīnē Daniels Baiers (Daniel Baer)

13. jūnijs

Latviju apmeklē ASV senatore Džīna Šhīna (Jeanne Shaheen)

9. - 10. jūnijs

Latviju apmeklē ASV vēstnieks NATO Duglass Luts (Douglas E. Lute)  

2. -3. jūnijs

Latviju apmeklē ASV Deputy Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas
2. -3. jūnijs Latviju apmeklē ASV Tieslietu departamenta vadītāja (Attorney General) Loreta Elizabete Linča (Loretta Elizabeth Lynch)
19. maijs Latviju apmeklē ASV valsts departamenta VSV Publiskās diplomātijas jautājumos Ričarda Stengels (Richard Stengel)
12.-15.maijs Zemkopības ministra Jāņa Dūklava darba vizīte ASV
5. maijs Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta valsts sekretāra vietnieks Duglass Francs (Douglas Frantz)
30.aprīlis – 2.maijs Ārlietu ministrijas Parlamentārās sekretāres Z.Kalniņas – Lukaševicas darba vizīte ASV
27. aprīlī

Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta Eiropas un Eirāzijas lietu biroja valsts sekretāra vietnieks Džons Hefferns (John A. Heffern)

18.-24.aprīlis Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa darba vizīte ASV

 

15.aprīlis Latviju apmeklē ASV valsts sekretāra vietniece bruņojuma kontroles un starptautiskās drošības jautājumos Roza Gotemollere (Rose Gottemoeller)
15.-21.aprīlis Finanšu ministra Jāņa Reira darba vizīte ASV 
10.aprīlis Latviju apmeklē ASV Republikāņu partijas kongresmenis Robs Portmans (Rob Portman)
7.-13.aprīlis Kultūras ministres Daces Melbārdes darba vizīte ASV
25.februāris Latviju apmeklē ASV Valsts departamenta galvenais ekonomists Rodnijs Ludema (Rodney Ludema) un  ASV Valsts departamenta valsts sekretāra palīga pirmais vietnieks Dienvidāzijas un Centrālāzijas jautājumos Ričards Houglends (Richard E. Hoagland)
19.-20.februāris Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska darba vizīte ASV
5. februāris Latviju apmeklē Valsts departamenta Enerģētikas resursu biroja valsts sekretāra vietnieces enerģētikas diplomātijas jautājumos Robina Danigane (Robin Dunnigan).
28.-30. janvāris Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte ASV
2014. gads:  
22. novembris  ASV Armijas Eiropā komandiera ģenerālleitnanta Bena Hodža (Ben Hodges) vizīte Latvijā 
20. novembris  Latviju apmeklē ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulande (Victoria Nuland) 
3. septembris ASV prezidenta Baraka Obamas (Barack Obama) vizīte Igaunijā (Tallinā) un tikšanās ar Igaunijas prezidentu Tomasu Henrihu Ilvesu,  Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un Lietuvas prezidenti Daļu Gribauskaiti
5. augusts Latviju apmeklē ASV Republikāņu partijas kongresmenis Devins Nuness (Devin Nunes)
22. jūlijs Latviju reģionālās vizītes ietvaros apmeklē ASV īpašais sūtnis antisemītisma uzraudzības un apkarošanas jautājumos Aira Formens (Ira Formen)
3. - 5. jūlijs ASV Valsts departamenta īpašā sūtņa holokausta jautājumos Duglass Deividsona (Douglass Deividson) vizīte Latvijā
25. jūnijs ASV valsts sekretāra palīga vietnieka Eiropas un Eirāzijas jautājumos Marka Tonera (Mark Toner) vizīte Latvijā
3. jūnijs ASV prezidenta Baraka Obamas (Barack Obama) vizīte Polijā (Varšavā) un tikšanās ar Polijas, triju Baltijas valstu, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas prezidentiem
15. maijs Čikāgas Starptautisko lietu padomes (Chicago Council on Global Affairs) Latvijas apmeklējums
14. maijs ASV valsts sekretāra vietnieka publiskās diplomātijas jautājumos Ričarda Stengela (Richard Stengel) vizīte Latvijā
28. aprīlis līdz 2. maijs Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas un uzņēmēju delegācijas darba vizīte ASV (Bostona, Vašingtona, Harisburga un Filadelfija)
22. aprīlis Latviju apmeklē ASV Republikāņu partijas kongresmene Mišela Bahmane (Michele Bachmann)
15. - 16. aprīlis Latviju apmeklēja ASV Republikāņu partijas senatori Džons Makkeins (John McCaine), Džons Barrasso (John Barrasso), Džons Hovens (John Heoeven)
19. marts ASV ģenerālmajora, Mičiganas Nacionālās gvardes komandiera un adjutanta, ģenerāļa Gregorija Vadnaiss (Gregory J. Vadnais) vizīte Latvijā
19. marts ASV viceprezidenta Džo Baidena tikšanās ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un Lietuvas prezidenti Daļu Gribauskaiti Viļņā
12. marts ASV Valsts departamenta Baltijas valstu enerģētikas resursu pārvaldes pārstāves Anreas Ričter (Andrea Richter) vizīte Latvijā
13. janvāris ASV Valsts sekretāra vietnieka kosmosa un aizsardzības politikas jautājumos Frenka Rouza (Frank Rose) vizīte Latvijā

 

2013. gads:

28. oktobris - 1. novembris

Aizsardzības ministra Arta Pabrika darba vizīte ASV
7. – 11. oktobris                  Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas darba vizīte ASV
18. - 20. septembris        ASV Valsts departamenta īpašā sūtņa holokausta jautājumos Duglass Deividsona (Douglass Deividson) vizīte Latvijā
29. - 30. augusts     Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizīte ASV. 2013.gada 30.augustā pēc ASV puses uzaicinājuma Valsts prezidents kopā ar Igaunijas prezidentu Henriku Ilvesu un Lietuvas prezidenti Daļu Gribauskaiti kopīgi tikās ar ASV prezidentu Baraku Obamu un viceprezidentu Džozefu Baidenu
3. - 8. jūlijs                    ASV Valsts departamenta īpašā sūtņa holokausta jautājumos Duglass Deividsona (Douglass Deividson) vizīte Latvijā

 

2012. gads:

12. - 14. novembris              Valsts sekretāra Andra Teikmaņa vizīte ASV
10. - 15. jūlijs kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes vizīte Milvokos un Sinsinati saistībā ar dziesmu svētkiem un starptautiskajām koru spēlēm
1. - 3. jūlijs ASV uzņēmēju delegācijas (US Business Mission) vizīte Latvijā
28. jūnijs - 1. jūlijs

ASV Kongresa delegācijas vizīte Latvijā, ko vadīja Kongresa Ārlietu komitejas Eiropas un Eirāzijas apakškomitejas priekšsēdētājs Dans Bārtons (Dan Burton)

28. jūnijs ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones vizīte Latvijā
13. - 18. jūnijs                                           

veselības ministres Ingrīdas Circenes vizīte Vašingtonā

19. - 21. maijs Valsts prezidenta Andra Bērziņa, ārlietu ministra Edgara Rinkēviča, aizsardzības ministra Arta Pabrika dalība NATO samitā Čikāgā
7. - 14. maijs ekonomikas ministra Daniela Pavļuta vizīte Vašingtonā un Bostonā
16. - 20. aprīlis

satiksmes ministra Aivja Roņa vizīte Vašingtonā un Čikāgā

14. februāris

ASV Federālās Izmeklēšanas biroja (FIB) direktora Roberta Millera vizīte Latvijā

8. februāris ASV Valsts departamenta Īpašā sūtņa Eirāzijas enerģētikas jautājumos Ričarda Morningstara (Richard Morningstar) vizīte Latvijā

 

2011. gads:

7. - 8. decembris Briselē notika ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones divpusējā tikšanās.
6. septembris

Rīgā notiek oficiālā ASV vēstniecības jaunās ēkas atklāšanas ceremonija

13. - 22. jūlijs Ministru prezidenta V.Dombrovska un uzņēmēju vizīte ASV
1. jūlijs Viļņā Demokrātiju kopienas samita ietvaros ārlietu ministrs Ģirts Kristovskis kopīgi ar pārējo Baltijas valstu ārlietu ministriem tikās ar ASV valsts sekretāri Hilariju Klintoni
28. maijs Varšavā ASV un Centrāleiropas līderu samita ietvaros notika Valsts prezidenta Valda Zatlera un ASV prezidenta Baraka Obamas divpusējā tikšanās.
20. aprīlis Latviju apmeklē ASV senatori John Kyl (R-AZ), Jeff Sessions (R-AL), Mike Crapo (R-ID), Ron Johnson (R-WI), kuri tikās ar Valsts prezidentu V.Zatleru, Saeimas priekšsēdētāju S.Āboltiņu un aizsardzības ministru A.Pabriku
27. marts - 5. aprīlis Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte ASV (Vašingtona, Detroita, Čikāga)
4. marts Latviju apmeklēja ASV Valsts departamenta īpašā pārstāve ekonomiskajos jautājumos Lorēna Haritone (Lorraine Hariton)
19. - 23. februāris Ārlietu ministra Ģ.V.Kristovska darba vizīte Vašingtonā
8. februāris vizītē Latvijā uzturējās ASV Valsts departamenta valsts sekretāra palīdzes bruņojuma kontroles jautājumos Rozas Gatmolleres (Rose Gottemoeller).
2010. gads:
15. - 16.novembris ASV Valsts kases sekretāra vietnieka Nīla Volina (Neal Wolin, Deputy Secretary of the Treasury) vizīte Latvijā
23. septembrī

Ņujorkā notika Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) atklāšanas ceremonija, kurā piedalījās Baltijas valstu ārlietu ministri un ASV Valsts sekretāres vietnieks Džeims Šteinbergs (James Steinberg)

12. - 16. jūnijā

ministru prezidents Valdis Dombrovskis apmeklē vizītē ASV, kur tiekas ar viceprezidentu Džo Baidenu, valsts sekretāri Hilariju Klintoni un citām augstām ASV valsts amatpersonām

27. maijā

Vašingtonā Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes un NB8 valstu parlamenta spīkeru tikšanās ar Kongresa spīkeri Nancy Pelosi

 6. - 7. maijā

ASV īpašā sūtņa enerģētikas jautājumos Richard Morningstar vizīte Latvijā

8. aprīlī

Prāgā notiek Valsts prezidenta Valda Zatlera un Centrāleiropas valstu līderu tikšanās ar ASV prezidentu Baraku Obamu

 

2009. gads:

25. augustā

notiek ASV ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijā Džūdijas Gārberes akreditācija pie Valsts prezidenta Valda Zatlera

13. - 16. jūlijā

ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte ASV (14. jūlijā tikšanās ar ASV valsts sekretāri Hilariju Klintoni (Hillary Diane Rodham Clinton)

30. jūnijā

notika ASV senatora Džordža Voinoviča (George V. Voinovich) darba vizīte Latvijā

 

1991. -  2008. gads:

17. novembrī

Latvija pievienojas ASV vīzu režīma atcelšanas programmai. Vairāk informācijas par Latvijas dalību ASV VWP

17. septembrī

ASV Senāts pieņem rezolūciju, kurā apsveic Latviju un tās tautu 1918.gada 18.novembrī pasludinātās neatkarības 90.gadadienā, vienlaicīgi aicinot Krieviju atzīt padomju okupāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā par nelikumīgu

2008. gada 12. martā

Latvija un ASV paraksta saprašanās memorandu par Latvijas pievienošanos ASV bezvīzu programmai Visa Waiver program (VWP)

2006. gada 28. - 29. novembrī

Rīgā notika NATO samits, kurā piedalās arī ASV prezidents Dž.W.Bušs

2005. gada 6. - 7. maijā

notika ASV 43.prezidenta Dž.Buša vizīte Latvijā. Vairāk par vizīti

2002. gada 17. maijā

ASV senāts pieņēma Freedom Consolidation Act, kurā tika izteikts atbalsts NATO tālākai paplašināšanai un pieņemts lēmums veicināt 7 kandidātvalstu, tai skaitā Latvijas, sagatavošanās procesu dalībai NATO

1998. gada 16. janvārī

ASV – Baltijas Hartas parakstīšana. Vairāk par Hartu

1994. gada 6. jūlijā

ASV prezidenta Bila Klintona vizīte Rīgā

1992. gada 14. aprīlī

tika akreditēts Latvijas vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš

1992. gada 7. februārī

notika ASV vēstniecības Rīgā atklāšana, par pirmo ASV vēstnieku Latvijā kļūst Ints Siliņš

1991. gada 5. septembrī

starp ASV un Latvijas valdībām tika parakstīts Saprašanās memorands par diplomātisko attiecību atjaunošanu

1991. gada 2. septembrī

ASV atzīst Baltijas valstis

Divpusējie līgumi atrodami šeit.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Plašāk skatīt šeit

 

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Plašāk skatīt šeit un: https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/starptautiska-un-regionala-sadarbiba/starptautiska-sadarbiba/strategiskais

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Noderīgas saites: