Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas divpusējās attiecības

02.07.2020. 12:33

Latvijas Republika attiecības ar Azerbaidžānas Republiku veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Valstu attiecības ir draudzīgas un konstruktīvas, tiek uzturēts aktīvs politiskais dialogs, savstarpēji sadarbojas nozaru ministrijas. Valstis ir abpusēji ieinteresētas veicināt ekonomisko sadarbību.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE 

Latvijas un Azerbaidžānas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1994.gada 11.janvārī.

2005.gada novembrī Baku darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība Azerbaidžānā.

 • 2006.gada novembrī akreditējās pirmais rezidējošais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Azerbaidžānā - Mihails Popkovs.
 • No 2010.gada septembra līdz 2015.gada aprīlim Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Azerbaidžānas Republikā bija Hardijs Baumanis.
 • No 2015.gada 1.augusta Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Azerbaidžānas Republikā ir Juris Maklakovs. 
 • No 2019.gada 14.septembra Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
  Azerbaidžānas Republikā ir Dainis Garančs.

Azerbaidžānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ir Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). Akreditācijas rakstu Latvijas prezidentam Dž. Ahundovs iesniedza 2016. gada 21.jūlijā.

 

GALVENIE SADARBĪBAS VIRZIENI 

 •          regulārs politiskais dialogs;
 •          parlamentārā sadarbība;
 •          starpresoru sadarbība;
 •          Latvijas pieredzes nodošana Eiropas integrācijas jomā;
 •          ekonomiskās sadarbības veicināšana/attīstība;
 •          attiecību pilnveidošana izglītībā, zinātnē, kultūrā.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2018.gada 20.decembrī 13.Saeimā tika izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Azerbaidžānas Republikas parlamentu. Grupas sastāvā ir 15 Saeimas deputāti. Grupas vadītājs ir Romāns Naudiņš.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

2019. gada 1.pusgadā preču tirdzniecībā iezīmējas negatīvas tendences klātbūtne, tirdzniecības apgrozījumam samazinoties par ~30% pret analoģisko periodu 2018.gadā.

Latvijas preču eksports uz Azerbaidžānu šajā laikā krities par ~30% līdz 7.6 MEUR1, Azerbaidžānai ierindojoties 55.-ajā vietā starp visām tām valstīm, uz kurām tika eksportētas Latvijas preces.
Preču imports no Azerbaidžānas saglabāja līdzšinējo negatīvo dinamiku2, ierindojot Azerbaidžānu 87.-ajā pozīcijā preču importā


1Galvenās eksporta kategorijas: Mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (30% no visa eksporta) (Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi; Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces); Pārtikas rūpniecības produkcija (25% no visa eksporta) (alkohols un konservētas zivis); Dzīvnieki un lopkopības produkcija (20% no visa eksporta) (krējums); Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (15% no visa eksporta) (medikamenti), Minerālie produkti (4% no visa eksporta). Informācija par lielākajiem eksportētājiem sk.pielikumā.
2Galvenās importa kategorijas: Augu valsts produkcija (92% no visa importa) (rieksti, svaigi vai kaltēti); Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārta (7% no visa importa) (elektromotori).

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2019.gada 11.-13.decembris Azerbaidžānas ārlietu ministra Elmara Mamadjarova oficiālā vizīte Latvijā
2018.gada 12.-17.septembris Tieslietu ministra Dzintara Rasnača vizīte Azerbaidžānā
2018.gada 23.-24.jūlijs Azerbaidžānas ekonomikas ministra Šahina Mustafajeva vizīte Latvijā
2018.gada 19.jūlijs Azerbaidžānas tieslietu ministra Firkata Mammadova vizīte Latvijā
2017.gada 18.-20.septembris Tieslietu ministra Dzintara Rasnača vizīte Azerbaidžānā
2017.gada 12.-15.septembris Azerbaidžānas tieslietu ministra Firkata Mammadova vizīte Latvijā

2017.gada 16.-18.jūlijs

Azerbaidžānas prezidenta I.Alijeva oficiālā vizīte Latvijā

2017.gada 20.jūnijs

Latvijas un Azerbaidžānas starpvaldību komisijas sēde Baku

2017.gada 28.-30.maijs

Azerbaidžānas parlamenta priekšsēdētāja O.Asadova oficālā vizīte Latvijā

2017.gada 16.-17.marts

Valsts prezidenta R.Vējoņa darba vizīte Azerbaidžānā

2017.gada 12.-14.februāris

Ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Azerbaidžānā

2016.gada 3.-4.oktobris Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces vizīte Azerbaidžānā
2016.gada 15.-16.jūnijs Latvijas un Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas sēde Rīgā
2015.gada 2.-4.decembris Labklājības ministra U.Auguļa vizīte Azerbaidžānā
2015.gada 24.-27.novembris Ekonomikas ministres D.Reiznieces-Ozolas vizīte Azerbaidžānā
2015.gada 21.-22.maijs Azerbaidžānas ārlietu ministra darba vizīte Latvijā, dalība Austrumu partnerības samitā Rīgā
2015.gada 14.–15. aprīlis

Azerbaidžānas ārlietu ministra E.Mamadjarova oficiālā vizīte Latvijā

2015.gada 20. –21.janvāris

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Azerbaidžānā; valsts sekretāra A.Pildegoviča vizīte

2014.gada 7. –11.augusts

Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa oficiālā vizīte Azerbaidžānā

20014.gada 22. –24.maijs

Zemkopības ministra Jāņa Dūklava darba vizīte Azerbaidžānā

2014.gada 15.–17.janvāris

Satiksmes ministra Anrija Matīsa darba vizīte Azerbaidžānā

2013.gada 30.maijs

Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes darba vizīte Azerbaidžānā

2013. gada 28. novembris Valsts prezidenta Andra Bērziņa tikšanās ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu Viļņā
2013. gada 24. – 25. aprīlis Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizīte Azerbaidžānā
2012. gada 27. – 30. novembris Ministru prezidenta Valda Dombrovska oficiālā vizīte Azerbaidžānā
2012. gada 5. - 6. novembris Azerbaidžānas parlamenta delegācijas vizīte uz Latviju
2012. gada 17. oktobris Azerbaidžānas kultūras un tūrisma ministra Abulfasa Garajeva vizīte Latvijā
2012. gada 28. – 29. jūnijs Ekonomikas ministra D.Pavļuta vizīte uz Azerbaidžānu
2012. gada 6. – 9. jūnijs Latvijas zemkopības ministres L.Straujumas vizīte Azerbaidžānā
2012. gada 23. – 25. februāris Ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte uz Azerbaidžānu
2011. gada 14. novembris Ekonomikas ministra D.Pavļuta vizīte uz Azerbaidžānu
2011. gada 6. - 8. jūnijs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa vizīte Azerbaidžānā

2011. gada 28. - 29. jūnijs

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Baku

2011. gada 29. maijs - 1. jūnijs

Azerbaidžānas ārkārtas situāciju ministra K.Heidarova vizīte Latvijā

2011. gada 12. maijs

Latvijas-Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas 4.sēde Rīgā

2011. gada 18. - 21. aprīlis

Iekšlietu ministres L.Mūrnieces vizīte Azerbaidžānā

2011. gada 6. - 9. aprīlis

Kultūras ministres S.Ēlertes darba vizīte Baku

2011. gada 2. - 5. februāris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa darba vizīte Azerbaidžānā

2011. gada 16. - 18. janvāris

Azerbaidžānas Republikas prezidenta I.Alijeva oficiālā vizīte Latvijā

2010. gada oktobris

Zemkopības ministra J.Dūklava darba vizīte Azerbaidžānā

2010. gada maijs

Latvijas-Azerbaidžānas augstākās izglītības forums Baku, piedalās ministre T.Koķe

2009. gada 11. augusts

Latvijas-Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas 3.sēde Baku

2009. gada 9. -12. augusts

Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera oficiālā vizīte Azerbaidžānā

2009. gada 25. - 27. jūnijs

Vides ministra R.Vējoņa vizīte Azerbaidžānā

2009. gada 16. - 17. aprīlis

Ārlietu ministra M.Riekstiņa oficiālā vizīte Azerbaidžānā

2009. gada 30. janvāris

Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera un Azerbaidžānas prezidenta I.Alijeva tikšanās Pasaules Ekonomikas foruma ietvaros Davosā

2008. gada 30. nov. - 1. decembris

Ārlietu ministriju konsultācijas par Austrumu Partnerības jautājumiem Baku

2008. gada 15. jūlijs

Latvijas-Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas 2.sēde Rīgā

2008. gada 23. - 24. aprīlis

Azerbaidžānas ārlietu ministra E.Mamadjarova oficiālā vizīte Latvijā

2008. gada 24. janvāris

Azerbaidžānas ekonomikas ministra H.Babajeva vizīte Latvijā

2007. gada 22. - 24. novembris

Azerbaidžānas ārlietu ministra E.Mamadjarova darba vizīte Latvijā, dalība konferencē "Baltijas valstis un Eiropas kaimiņu politika"

2007. gada 12. novembris

Aizsardzības ministriju konsultācijas Rīgā

2007. gada 1. novembris

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Baku

2007. gada 16. - 18. aprīlis

Ārlietu ministra A.Pabrika oficiālā vizīte Azerbaidžānas Republikā

2007. gada 29. - 31. marts

Īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles vizīte Azerbaidžānā

2007. gada 1. - 2. marts

Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijas 1.sēde Baku.

2006. gada 3. - 5. oktobris

Azerbaidžānas Republikas prezidenta Ilhama Alijeva valsts vizīte Latvijas Republikā

2006. gada 14. - 15. septembris

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas

2006. gada 2. - 4. jūnijs

Azerbaidžānas Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja O.Asadova vizīte Latvijā

2006. gada 16. - 18. marts

Saeimas deputātu un īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās A.Lotkovska vizīte Azerbaidžānā

2005. gada 3. - 4. oktobris

Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas valsts vizīte Azerbaidžānā

2005. gada 15. - 16. augusts

Azerbaidžānas Republikas aizsardzības ministra ģenerālpulkveža S.Abijeva vizīte Latvijā

2005. gada 3. - 7.maijs

Saeimas Latvijas un Azerbaidžānas parlamentu sadarbības grupas locekļu vizīte Azerbaidžānā

2004. gada marts

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Baku

2001. gada 9. - 12. jūlijs

Ārlietu ministra I.Bērziņa vizīte Azerbaidžānā

2001. gada 2. - 5. janvāris

Ārlietu ministra I.Bērziņa vizīte Azerbaidžānā EP MK priekšsēdētāja statusā Dienvidkaukāza valstu apmeklējuma ietvaros

2000. gada 9. novembris

Ārlietu ministra I.Bērziņa tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārlietu ministru V.Gulijevu EP Ministru komitejas sesijas Strasbūrā ietvaros

2000. gada 25. maijs

Ārlietu ministra I.Bērziņa tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārlietu ministru V.Gulijevu Eiroatlantiskās Sadarbības Padomes (Euroatlantic Partnership Council) sanāksmes Florencē ietvaros

1999. gada 10. septembris

Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas prezidentu Heidaru Alijevu Jaltas konferences ietvaros Ukrainā

1999. gada 25. - 26. maijs

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Baku

1997. gada 8. jūlijs

Latvijas Valsts prezidenta G.Ulmaņa tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas prezidentu Heidaru Alijevu NATO Madrides samita laikā

1996. gada novembris

Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Baku

1994. gada 11. - 12. janvāris

Ekonomikas ministra O.Kehra vizīte Baku

  

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

 

Līgumtiesiskā bāze:

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

Saites:

Azerbaidžānas Republikas Ārlietu ministrija

Azerbaidžānas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā