Latvijas Republikas un Bosnijas un Hercegovinas divpusējās attiecības

02.07.2020. 15:08

Latvijas un Bosnijas un Hercegovinas politiskās attiecības ir labas un konstruktīvas. Latvija atbalsta ES un NATO perspektīvu Bosnijai un Hercegovinai un citām Rietumbalkānu valstīm. Latvija ir gatava dalīties savā ES integrācijas pieredzē.

2016. gada 15. februārī Bosnija un Hercegovina iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (ES).

 


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvija nodibināja diplomātiskās attiecības ar Bosniju un Hercegovinu 1996. gada 19. aprīlī.

Latvijas Republikas ārkārtējie un pilnvarotie vēstnieki Bosnijā un Hercegovinā: Mārtiņš Lācis (2003. – 2004.); Jānis Eichmanis (2004.- 2006.) ar rezidenci Atēnās, Grieķijā; Juris Poikāns (2009. – 2010.) ar rezidences vietu Slovēnijā, Ļubļanā; Alberts Sarkanis (2014.-2019.) ar rezidenci Prāgā, Čehijā. Kopš 2019. gada 2. decembra  Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Bosnijā un Hercegovinā ir Gunta Pastore, ar rezidenci Prāgā, Čehijā.

Bosnijas un Hercegovinas vēstnieks Latvijā ar rezidenci Kopenhāgenā kopš 2019. gada 18. jūnija ir Emirs Poļo (Emir Poljo). Iepriekš Bosnijas un Hercegovinas vēstnieki Latvijā (ar rezidenci Stokholmā) bijuši: Mediha Filipoviča (2003.– 2006.); Hasans Dervišbegovics (1999.- 2003.); Izeta Serdarevičs (1996.- 1999.); Seads Maslo (12.09.2006.- 16.06.2008.); kā arī Kemals Muftičs (2013.-2016.) ar rezidenci Kopenhāgenā.

 

 


 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS STARPTAUTISKU KONFERENČU/FORUMU IETVAROS

2019. gada 17. -18.jūnijs Bosnijas un Hercegovinas vēstnieka Emira Poļo (Emir Poljo) akreditācijas vizīte Latvijā
2019. gada 30. oktobris Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministra vietnieka divpusējo attiecību jautājumos - vēstnieka Ahmeta Haliloviča (Ahmet Halilović) vizīte Rīgā, dalība Latvijas un Bosnijas-Hercegovinas Ārlietu ministriju politiskajās konsultācijās.
2019. gada 2. decembris Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Guntas Pastores akreditācijas vizīte Bosnijā un Hercegovinā

2003.gada 21.marts

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa (kā Eiropas Padomes Ministru komitejas priekšsēdētāja) vizīte Sarajevā

2004.gada 22.oktobris

Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministra Mladena Ivaniča (Mladen Ivanić) vizīte Latvijā

2005.gada 21.– 22. septembris

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Edgara Rinkēviča vizīte Bosnijā un Hercegovinā

2007.gada 29. – 30.maijs

Bosnijas un Hercegovinas aizsardzības ministra vietnieka Igora Crnadaka (Igor Crnadak) vizīte Latvijā

2007.gada 25.septembris

Latvijas Republikas  ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās ar Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministru Svenu Alkalaju (Sven Alkalaj) ANO Ģenerālās asamblejas 62.sesijas laikā

2009.gada 24.marts

Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministra Svena Alkalaja (Sven Alkalaj) dalība Adrijas – Baltijas – Atlantijas ārlietu ministru sanāksmē Rīgā.

2015.gada 11.marts

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (ES Prezidentūras ietvaros) vizīte Sarajevā


INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

2007.gada 29.maijā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latvijas un Bosnijas un Hercegovinas Aizsardzības ministrijām, kas ir vienīgais noslēgtais divpusējais līgums.