Latvijas Republikas un Botsvānas Republikas divpusējās attiecības

26.10.2015. 16:37

Botsvāna ir parlamentāra republika Āfrikas dienvidos. Neatkarību no Apvienotās Karalistes tā ieguva 1966. gadā. Oficiālā valsts valoda Botsvānā ir angļu. Valsts ir bagāta ar dabas resursiem, to vidū dimantiem, varu, niķeli, sāli, oglēm, dzelzs rūdu un sudrabu.

Botsvānai un Latvijai ir kopīgas intereses tūrisma jomā, kā arī plašas sadarbības iespējas Botsvānas un Eiropas Savienības dialoga kontekstā. Līdz šim abas valstis sekmīgi sadarbojušās ANO ietvaros.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

 

Latvijas un Botsvānas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 2003. gada 17. martā Latvijas
Republikas vēstniecībā Zviedrijā. Diplomātisko attiecību nodibināšanas protokolu svinīgajā ceremonijā parakstīja toreizējais Latvijas vēstnieks Zviedrijā Artis Bērtulis un Botsvānas vēstniece Zviedrijā Naomi Ellena Majunda.

2014. gada 15. aprīlī akreditācijas vēstules Valsts prezidentam Andrim Bērziņam iesniedza pirmais Botsvānas vēstnieks Latvijā Lameks Nthekela (Mr Lameck Nthekela). Vēstnieks rezidē Stokholmā, Zviedrijā.

Līdz šim abas valstis sekmīgi sadarbojušās starptautiskajās organizācijās.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

165. Botsvāna – 42 746 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. ācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

114. Botsvāna – 23 000 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Botsvānas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

1 468

0

2010

230 828

1 752

2011

9 443

0

2012

1 210

539

2013

47 959

0

2014

42 746

23 000

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 65,75 tūkst. EUR Botsvāna ieņem 164.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Botsvānu sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

42 746

100 %

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.   medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti:

-          Osciloskopi,   spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai   kontrolei 100,00%

30 500

71,35%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

-          Radiofonijas   vai televīzijas raidaparatūra 74,47%

-          Telefonu   aparāti 25,53%

8 736

20,44%

Metāli un to izstrādājumi:

-          Alumīnija   tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei 100,00%

3 510

8,21%

Galvenās importa preces no Botsvānas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

23 000

100 %

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.   medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti:

-          Osciloskopi,   spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai   kontrolei 100,00%

23 000

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvijas uz Botsvānu eksportējusi pakalpojumus 20 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Botsvānas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Botsvānā.

Informācija par valsti:

http://www.bbc.com/news/world-africa-13040376

Botsvānas Republikas vēstniecība Zviedrijā

http://www.botswana.se/