Latvijas Republikas un Centrālāfrikas Republikas divpusējās attiecības

08.07.2015. 11:28

Pašlaik Latvijas un Centrālāfrikas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Par Eiropas Savienības sankciju pret Centrālāfrikas Republiku piemērošanu Latvijā

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2013. gada 26. septembrī.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Tirdzniecības apmēri starp Latviju un Centrālāfriku vērtējami kā salīdzinoši niecīgi. 2014. gadā Latvija uz Centrālāfriku eksportēja preces 8,4 tūkst. EUR vērtībā (pārsvarā mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas, kā arī trikotāžas izstrādājumi); importa plūsma no Centrālāfrikas attiecīgajā laika periodā netika reģistrēta. 2014. gada pirmajos trīs ceturkšņos Latvija uz Centrālāfriku eksportējusi pakalpojumus 30 tūkst. EUR apmērā, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz preču eksporta apmērus.   

 

LATVIJAS DALĪBA ES MILITĀRAJĀ OPERĀCIJĀ

No2014. gada 15. jūnija līdz 17. novembrim Latvija ar 38 karavīriem piedalījās arī ES militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA)

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Valdības mājaslapa - http://rca-gouv.org