Latvijas Republikas un Džibutijas Republikas divpusējās attiecības

26.10.2015. 19:00

Pašlaik Latvijas un Džibutijas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2012. gada 30. martā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

135. Džibutija – 224 516 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

124. Džibutija – 3 498 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Džibutijas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

339 171

0

2010

298 395

0

2011

347 144

0

2012

352 188

1148

2013

241 054

1760

2014

224 516

3   498

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 228,01 tūkst. EUR Džibutija ieņem 140.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū 

Galvenās eksporta preces uz Džibutiju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

224   516

100%

Koksne un tās izstrādājumi:

-          Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli 100,00%

161 432

71,90%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Nedenaturēts etilspirts 71,90%

-          Mīklas (pastas) izstrādājumi 28,10%

39 468

17,58%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra 70,36%

-          Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki 29,64%

20 937

9,33%

 

Galvenās importa preces no Džibutijas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

3   498

100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Detaļas 57,00%

-          Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra 43,00%

3 498

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Džibutiju nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Džibutijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Džibutijā.