Latvijas Republikas un Ekvatoriālās Gvinejas Republikas divpusējās attiecības

26.10.2015. 19:05

Pašlaik Latvijas un Ekvatoriālās Gvinejas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2008. gada 13. novembrī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

124. Ekvatoriālā Gvineja – 392 956 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

110. Ekvatoriālā Gvineja 27 762 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Ekvatoriālās Gvinejas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

735 68

0

2010

78 845

0

2011

324 532

0

2012

212 178

0

2013

211 082

0

2014

392 956

27   762

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 720,72 tūkst. EUR Ekvatoriālā Gvineja ieņem 131.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Ekvatoriālo Gvineju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

392   956

100%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-          Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi 100,00%

360 528

91,75%

Augu valsts produkti:

-          Kviešu vai labības maisījuma milti 100,00%

29 958

7,62%

Galvenās importa preces no Ekvatoriālās Gvinejas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

 

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

27   762

100%

Transporta līdzekļi:

-          Gaisa balonu un gaisa kuģu izstrādājumu daļas 100,00%

27 762

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Ekvatoriālo Gvineju eksportējusi pakalpojumus 250 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Ekvatoriālās Gvinejas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Ekvatoriālajā Gvinejā.