Latvijas Republikas un Eritrejas Valsts divpusējās attiecības

08.07.2015. 11:28

Pašlaik Latvijas un Eritrejas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Par Eiropas Savienības sankciju pret Eritreju piemērošanu Latvijā

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2012. gada 5. aprīlī.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Pašreizējā tirdzniecības dinamika starp Latviju un Eritreju ir vērtējama kā zema. 2014. gadā uz Eritreju tika eksportēti pārtikas rūpniecības produkti (mīklas (pastas) izstrādājumi) 21,97 tūkst. EUR vērtībā, savukārt preces no Eritrejas attiecīgajā laika periodā netika importētas. 2014. gadā Eritreja ieņēma 182. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.  

 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Valdības mājaslapa - http://www.shabait.com/