Latvijas Republikas un Gabonas Republikas divpusējās attiecības

27.10.2015. 18:02

Pašlaik Latvijas un Gabonas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 1996. gada 31. oktobrī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

133. Gabona – 280 878 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

Gabona – imports nav reģistrēts

 

Latvijas un Gabonas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

52 892

0

2010

85   423

0

2011

411 683

5 883

2012

30 356

3 454

2013

13 572

4 497

2014

280 878

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 280,88 tūkst. EUR Gabona ieņem 137.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Gabonu sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču   veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

280   878

100   %

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-          Valkāts   apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi 100,00%

260   919

92,89%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Minerālūdeņi   un gāzētie ūdeņi 43,17%

-          Augļu sulas un   dārzeņu sulas 30,54%

-          Ūdens 26,29%

17   402

6,20%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Gabonu nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Gabonas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Gabonā.