Latvijas Republikas un Gambijas Republikas divpusējās attiecības

27.10.2015. 18:09

Pašlaik Latvijas un Gambijas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 1998. gada 12. martā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

103. Gambija – 1 083 661 EUR jeb 0,01%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

Gambija – imports nav reģistrēts

Latvijas un Gambijas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

12 992

0

2010

295 021

0

2011

1   020 222

18   591

2012

102   118

113   541

2013

28   724

18   531

2014

1 083 661

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 1,08 MEUR Gambija ieņem 109.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Gambiju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

%   no kopējā eksporta

Kopā

1 083 661

100%

Augu valsts produkti:

-          Kvieši un   kviešu un rudzu maisījums 100,00%

951   616

87,81%

Pārtikas   rūpniecības produkti:

-          Mīklas   (pastas) izstrādājumi 100,00%

122   406

11,30%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Gambiju nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Gambijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Gambijā.