Latvijas Republikas un Gvinejas-Bisavas Republikas divpusējās attiecības

08.07.2015. 11:28

Pašlaik Latvijas un Gvinejas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Par Eiropas Savienības sankciju pret Gvinejas-Bisavas Republiku piemērošanu Latvijā

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Starp abām valstīm nav noslēgtas diplomātiskās attiecības.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 2014. gadā Gvineja-Bisava ieņēma 165. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. 2014. gadā kopējā uz Gvineju-Bisavu eksportēto preču vērtība veidoja 63,01 tūkst. EUR, no kurām vairāk nekā puse (58 %) bija pārtikas produkti, bet atlikušo daļu veidoja tādas preču grupas kā augu valsts produkti un transportlīdzekļi. Kopš 2008. gada Latvija nav importējusi preces no Gvinejas-Bisavas.   

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Valdības mājaslapa - http://www.guinebissaurepublic.com/