Latvijas Republikas un Irākas Republikas divpusējās attiecības

03.06.2021. 11:47

Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Irāku 

 

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Irāka atzina Latvijas neatkarību 1992. gada 1. janvārī. 2004. gada 15. oktobrī Latvija ar Irāku nodibināja diplomātiskās attiecības.

Irākas vēstnieki Latvijā

Irākas vēstnieks Latvijā bija Asads Sultāns Hāšms Abūgulāls (Assad Sultan Hachim Abogulal)kura akreditācija notika 2015. gada 21. aprīlī (rezidences vieta - Varšava, Polijā). Pašlaik vēstniecību vada pagaidu pilnvarotais lietvedis Husajns Mansūrs Husajns Alsāfī (Hussein Mansoor Hussein Al-Safi). Pirmais Irākas vēstnieks Latvijā bija Saīds Džauāds Kindīls (Saad A.W. Jawad Kindeel), kurš tika akreditēts 2012. gada 20. martā.

Latvijas vēstnieki Irākā

Pirmais Latvijas vēstnieks Irākā bija Atis Sjanīts, kurš tika akreditēts 2014. gada 18. februārī (ar rezidences vietu – Ankara).

 

 

LATVIJAS IESAISTE PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS STIPRINĀŠANĀ IRĀKĀ

2004. gadā Latvijā viesojās Irākas Pašvaldību un darba lietu ministrijas pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas pašvaldību darbu. Vizīte notika Latvijas tehniskās palīdzības Irākai programmas ietvaros, ko organizēja Ārlietu ministrija sadarbībā ar ANO Attīstības programmu (UNDP) un Latvijas Pašvaldību savienību. Apmācības programma bija paredzēta Irākas augstākā un vidējā līmeņa pašvaldību ierēdņiem. Latvija sniedza savu ieguldījumu Irākas valsts atjaunošanā saskaņā ar Eiropas Savienības un ANO palīdzības stratēģiju Irākas atjaunošanai un demokratizācijai.

2005. gadā tika realizēts projekts "Latvijas valdības palīdzība Irākai arhitektūras un arheoloģijas objektu dokumentēšanai ar fotogrammetriskām metodēm", kurā Latvijas eksperti Ēģiptē apmācīja trīs Irākas pieminekļu aizsardzības speciālistus kultūrvēsturisko pieminekļu digitālajā dokumentēšanā. Latvijas delegāciju vadīja arhitekts Bruno Deslandes, un tajā piedalījās divi Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras doktoranti Māris Kaļinka un Grigorijs Goldbergs.

2008. gadā Latvijas valdība piešķīra finansiālu atbalstu Irākas pilsoniskajai sabiedrībai 30 000 LVL apmērā. Tā ietvaros Latvijas Ārlietu ministrija, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "Līdere" laikā no 2008. gada 21.-26. oktobrim Rīgā sniedza mentoringa kursus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Irākas sieviešu uzņēmēju delegācijai. 

 

 

LATVIJAS IEGULDĪJUMS EUJUST LEX (LIKUMA VARAS STIPRINĀŠANAS) MISIJĀ

Laikā no 2005. līdz 2007. gadam Latvija ar diviem ekspertiem piedalījās Dānijas organizētos apmācību kursos cilvēktiesību jautājumos, kas notika integrētās likuma varas misijas Irākā EUJUST Lex ietvaros. Misijā tika apmācīti augsta un vidēja ranga Irākas ierēdņi no policijas, tiesu varas un cietumu administrācijas.

 

 

CĪŅA AR STARPTAUTISKO TERORISMU

 

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Irākā

2017. gada 28. oktobris - 1. novembris

Latvijas aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa vizīte Irākā

2017. gada 20. jūlijs

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Irākas Republikā Pēteris Kārlis Elferts iesniedza akreditācijas vēstuli Irākas prezidentam Dr. Fuādam Masūmam (Fuad Masum). Tās laikā vēstnieks tikās arī ar Irākas ārlietu ministru Dr. Ibrāhīmu Aldžafarī (Dr. Ibrahim Al Jaafari)

2015. gada 18.-21. janvāris

Latvijas vēstnieka Irākā Ata Sjanīta darba vizīte Arbīlā, Kurdistānas autonomajā reģionā. Vēstnieks tikās ar reģiona premjerministru Nervičanu Idrīsu Barzānī (Nervichan Idris Barzani), Ārlietu departamenta vadītāju Falāhu Mustafu Bakīru (Falah Mustafa Bakir), Arbīlas gubernatoru un citām amatpersonām. Tikšanos laikā tika pārrunāti šādi jautājumi: Latvijas prezidentūra ES Padomē, cīņa pret terorismu, situācija Irākā un Sīrijā

2014. gada 19. februāris

Noritēja Ārlietu ministrijas organizētā Latvijas uzņēmēju delegācijas vizīte Irākā. Uzņēmēji apmeklēja Bagdādi un Arbīlu. Delegāciju vadīja Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Brēmanis un Latvijas Attīstības un investīciju aģentūras direktors Andris Ozols. Braucienā piedalījās uzņēmumu SIA „Spilva”, AS „Olainfarm”, AS „Jauda”, SIA „Jelgavas Pils aptieka”, SIA „Colemont FKB Latvia” un citu Latvijas uzņēmumu pārstāvji

2014. gada 18. februāris

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Irākas Republikā Atis Sjanīts iesniedza akreditācijas vēstuli Irākas viceprezidentam Hudajram Alhuzāī (Khodair Al-Khozaei). Akreditācijas vizītes laikā 2014. gada 17. februārī vēstnieks tikās arī ar Irākas ārlietu ministru Hošjāru Zebārī (Hoshyar Zebari). Oficiālo tikšanos laikā puses pārrunāja ekonomisko sakaru paplašināšanas iespējas, Irākas un Eiropas Savienības attiecības, kā arī gaidāmo Latvijas prezidentūru ES Padomē

2007. gada 17. – 20. maijs

Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris apmeklēja Irāku un tikās ar Latvijas kontingenta karavīriem. Vizītes laikā notika arī tikšanās ar Irākas aizsardzības ministru Abdulkādiru Ubajdī (Abdul Qader Obeidi), ASV vēstnieku Irākā Raienu Krokeru (Ryan Crocker) un ANO misijas Irākā vadību, kā arī ar Daudznacionālās divīzijas komandieri ģenerāli Pāvelu Lamlu (Pavel Lamla) un Daudznacionālo spēku un Daudznacionālo korpusu vadību

2006. gada 28. jūnijs - 1. jūlijs

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris apmeklēja Irāku darba vizītē, kur tikās ar Latvijas kontingenta karavīriem, Daudznacionālo spēku vadību Irākā, Irākas aizsardzības ministru Abdulkādiru Ubajdī (Abdul Qader Obeidi), ASV vēstnieku Irākā Zalmaju Halīlzādu (Zalmay Khalilzad) un NATO treniņa misijas vadību

2003. gada 6. – 8. oktobris

Irāku apmeklēja ārlietu ministre Sandra Kalniete

 

Irākas amatpersonu vizītes Latvijā

2013. gada 1.-4. augusts

Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs V. Makarovs tikās ar Ziemeļirākas Kurdistānas apgabala tirdzniecības un rūpniecības kameru pārstāvjiem, kas bija ieradušies LTRK un uzņēmuma “Venteko” organizētā izpētes misijā Latvijā. Sarunas laikā tika pārrunātas Latvijas un Ziemeļirākas Kurdistānas autonomā apgabala ekonomiskās sadarbības veicināšanas iespējas

2013. gada 25. aprīlis

Divpusējo un ekonomisko attiecību direkcijas vadītājs J. Mažeiks tikās ar Irākas Republikas Ziemeļirākas Kurdistānas reģiona Arbīlas pilsētas domes pārstāvjiem, kuri bija ieradušies Latvijā pēc uzņēmuma “Venteko” ielūguma. Tikšanās laikā Irākas pārstāvji aicināja līdzdarboties Irākas rekonstrukcijā un ekonomiskajā attīstībā un aicināja attīstīt sadarbību starp augstskolām

2009. gada 15.-25. oktobris

35 Kurdistānas autonomā reģiona Vides ministrijas pārstāvji iepazinās ar vides pārvaldības un aizsardzības sistēmu Latvijā. Apmācību kursu organizēja uzņēmums „Venteko” ar Latvijas Vides ministrijas atbalstu

2008. gada 21.-26. oktobris

Latvijā viesojās Irākas sieviešu uzņēmēju delegācija, kuru vizītes programma tika sagatavota projekta “Par palīdzības sniegšanu Irākas kara radītās krīzes seku novēršanai un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” ietvaros

2004. gada 3.-13. decembris

Latvijā viesojās Irākas Pašvaldību un sabiedrisko lietu ministrijas pārstāvji, saskaņā ar Latvijas tehniskās palīdzības programmu Irākai. Projekts tika īstenots, sadarbojoties Ārlietu ministrijai, ANO Attīstības programmai (UNDP) un Latvijas Pašvaldību savienībai. Apmācības programmā tika iekļauti jautājumi par vēlēšanu rīkošanu un reformu īstenošanu

2004. gada
29.-31. maijs

Latviju apmeklēja Irākas kultūras ministrs Munfīds Muhammads Aldžazīrī (Monfeed Mohammed Jawad al-Jazeeri). Vizīte notika projekta „Par palīdzības sniegšanu Irākas civiliedzīvotājiem, iesaistoties atjaunošanā un demokrātijas veicināšanas programmu īstenošanā” ietvaros

 

Nozīmīgākās divpusējas tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2014. gada 14. maijs

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kurdistānas autonomā reģiona Ārlietu departamenta vadītāju Falāhu Mustafu Bakīru starptautiskā drošības foruma GLOBSEC 2014 laikā Bratislavā

 

 

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

2014. gadā Latvija veica iemaksu Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) palīdzības fondā 50 000 EUR apmērā, lai palīdzētu Irākā iekšēji pārvietotām personām.

 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka cita starpā izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, tai skaitā un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku.

-        Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Irāku

-        Pakalpojumu tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Irāku

-        Tiešās investīcijas

-        Tūrisms

2013. gada 15.aprīlī LTRK ar Ziemeļirākas Kurdistānas autonomā apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru federāciju ir noslēgušas sadarbības īgumu.

 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Noderīgas saites:

Latvijas Republikas vēstniecība Turcijas Republikā

Irākas Republikas vēstniecība Polijas Republikā

Irākas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa

Informācija par valsti