Latvijas Republikas un Kamerūnas Republikas divpusējās attiecības

28.10.2015. 10:54

Pašlaik Latvijas un Kamerūnas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2015. gada 16. aprīlī.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir nozīmējusi Aurēlienu Okomono (Mr Aurelien Okomono) par tās sabiedrisko pārstāvi Kamerūnā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

128. Kamerūna – 318 795 EUR jeb 0,00%

1. etuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

Kamerūna – imports nav reģistrēts

Latvijas un Kamerūnas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

1 964 653

14 581

2010

129 110

529

2011

779 300

3 471

2012

187 416

579

2013

140 670

49 281

2014

318 795

0

  •  Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 318,80 tūkst. EUR Kamerūna ieņem 133.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū

Galvenās eksporta preces uz Kamerūnu sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

318   795

100%

Minerālie produkti:

-          Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas   100,00%

114 928

36,05%

Tekstilmateriāli un   tekstilizstrādājumi:

-          Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi 100,00%

114 793

36,01%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Mīklas   (pastas) izstrādājumi 100,00%

43   784

13,73%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Kamerūnu eksportējusi pakalpojumus 120 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Kamerūnas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Kamerūnā.