Latvijas Republikas un Kataras Valsts divpusējās attiecības

23.07.2020. 15:20

 

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Kataras diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1996. gada 10. decembrī.

Kopš 2017. gada 7. februāra trešais Kataras nerezidējošais vēstnieks Latvijā ir Ahmads Sajfs Sajfs Halafs Almidhadī (Ahmed Saif Saif Khalaf Al-Midhadi). Vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.

Pirmais Kataras vēstnieks Latvijā Bādirs Umars Aldafā (Bader Omar Al-Dafa) tika akreditēts 1997. gada 6. maijā.

Memorands par politiskajām konsultācijām  starp Latvijas un Kataras Ārlietu ministriju tika parakstīts 2019. gada 4. aprīlī Rīgā.

 

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Katarā

2015. g. 24.   maijā

Ārlietu   ministra Edgara Rinkēviča vizīte Katarā un tikšanās ar Kataras Valsts ārlietu ministru Hālidu Binmuhamadu Alatiju (Khalid   bin Mohammad Al Attiyah). Tikšanās laikā tika uzsvērta abu valstu   sadarbība, jo īpaši ekonomikas un lauksaimniecības jomā.

2012. g.   13.–15. martā

Ministru   prezidenta Valda Dombrovska vizīte Katarā un tikšanās ar Kataras emīru  Hamadu Binhalīfu Altānī (Hamad bin Khalifa Al-Thani).   Tā bija pirmā augstas Latvijas amatpersonas vizīte Kataras Valstī ar Latvijas uzņēmēju delegāciju.

2010. g. 28. - 31. maijs

Valsts Prezidenta V. Zatlera vizīte Katarā un dalība Pasaules ekonomikas foruma Dohā.

1998. g. 12.   oktobris

Ārlietu ministra V. Birkava vizīte Katarā.

 

Kataras   amatpersonu vizītes Latvijā

2019.g. 4. aprīlī Kataras Valsts Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra Dr Ahmada Hasana Alhamadī (Dr Ahmad Hassan Al-Hamadi) vizīte Latvijā. Tās laikā tika parakstīts memorands par politiskajām konsultācijām starp Latvijas un Kataras Ārlietu ministriju.

2015. g. 23.   janvārī

Kataras   ārlietu ministra Hālida Binmuhamada Alatijas (H.E. Khalid bin Mohammad   Al Attiyah) vizīte Rīgā. Kataras ārlietu ministrs tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Tikšanos laikā tika pārrunāta divpusējo attiecību veicināšana un aktuālākie reģionālie jautājumi.

Nozīmīgākās   divpusējas tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2016. g. 20.   septembrī

ANO Ģenerālās   Asamblejas laikā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kataras Valsts ministru ārlietās Sultānu Binsaadu Almurajhī (Soltan bin Saad Al-Muraikhi), lai pārrunātu divpusējās attiecības, sadarbību starptautiskajās organizācijās un aktuālos Eiropas Savienības izaicinājumus.

2014. g. 26.   septembrī

ANO Ģenerālās   Asamblejas laikā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kataras Valsts ekonomikas ministru Ahmadu Bindžāsimu Altānī (Ahmed bin Jassim Al Thani), kad ministri parakstīja Konvenciju par nodokļu dubultās neaplikšanas  un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem starp Latvijas Republikas valdību un Kataras Valsts valdību.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka cita starpā izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, tai skaitā un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku.

-        Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Kataru

-        Pakalpojumu tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Kataru

-        Tiešās investīcijas

-        Tūrisms

 

 

LĪGUMI

Latvijas Republikas divpusējie līgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija ir atrodami šeit.

 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Noderīgas saites:

Kataras Ārlietu ministrija

Kataras vēstniecība Varšavā

Informācija par valsti