Latvijas Republikas un Komoru Salu Savienības divpusējās attiecības

28.10.2015. 10:58

Pašlaik Latvijas un Komoru Salu Savienības divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2010. gada 24. februārī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

149. Komoru Salas – 98 915 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

Komoru Salas – imports nav reģistrēts

Latvijas un Komoru salu tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2012

9 176

0

2013

57 487

0

2014

98 915

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 98,92 tūkst. EUR Komoru Salas ieņem 154.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
  • Latvijas eksportu 100% apmērā veidoja kviešu vai labības maisījuma milti.
  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Komoru Salām nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Komoru Salu tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Komoru salās.