Latvijas Republikas un Kongo Demokrātiskās Republikas divpusējās attiecības

28.10.2015. 11:08

Pašlaik Latvijas un Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2011. gada 14. janvārī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

75. KDR – 4 494 308 EUR jeb 0,05% 129. KDR – 532 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Kongo Demokrātisko Republiku tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

250 227

0

2010

2 124

0

2011

1 274

0

2012

4 788

0

2013

117 826

27 084

2014

4 494 308

532

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 4,49 MEUR Kongo Demokrātisko Republiku ieņem 87.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū 

Galvenās eksporta preces uz Kongo Demokrātisko Republiku sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

4   494 308

100%

Augu valsts   produkti:

-          Kvieši un kviešu un rudzu maisījums 99,96%

4 438 151

98,75%

 Galvenās importa preces no Kongo Demokrātiskās Republikas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

532

100%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un   tālvadības radioaparatūra 61,65%

-          Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra 38,35%

532

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Kongo Demokrātisko Republiku nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Kongo Demokrātiskās Republikas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Kongo Demokrātiskajā Republikā.