Latvijas Republikas un Kosovas Republikas divpusējās attiecības

27.05.2020. 17:12

2008. gada 17. februārī Kosovas parlaments pieņēma neatkarības deklarāciju. 2008. gada 20. februārī Latvija atzina Kosovas Republikas neatkarību.

Latvija ir ieinteresēta aktivizēt abu valstu sadarbību, atbalsta Eiropas Savienības perspektīvu Kosovai un ir gatava dalīties savā ES integrācijas un iekšējo reformu pieredzē.

2016. gada 1. aprīlī stājās spēkā Eiropas Savienības un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums.

 


 DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Kosovas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 2008. gada 10. jūnijā.

2009. gada 7. jūlijā tika akreditēts pirmais Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kosovas Republikā Juris Poikāns ar rezidenci Ļubļanā.

2012. gada 8. maijā tika akreditēts pirmais Kosovas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Lulžims Peci (Lulzim Peci) ar rezidenci Stokholmā

No 2020. gada 20. februāra Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Kosovas Republikā ir Gunta Pastore ar rezidenci Prāgā.

No 2014. gada 8. aprīļa līdz 2017. gada 30. janvārim Kosovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā ar rezidenci Stokholmā bija Ilirs Dugolli (Illir Dugolli).

 


NOSLĒGTIE LĪGUMI

30.11.2012. Kosovas Ārlietu ministra Envera Hodžaja (Enver Hoxhaj) darba vizītes laikā tika noslēgts Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, kas stājies spēkā 26.01.2013. 

 


 NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2019. gada 6. aprīlis

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Kosovas ārlietu ministru Behdžetu Pakolli Pasaules ekonomikas foruma ietvaros Jordānijā.

2018. gada septembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Kosovas ārlietu ministru Behdžetu Pakolli (Behgjet Pacolli) ANO ĢA ietvaros Ņujorkā.

2016. gada 20. septembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Kosovas ārlietu ministru Enveru Hodžaju (Enver Hoxhaj) ANO ĢA ietvaros Ņujorkā.
2015. gada 23. aprīlis

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Kosovā

2012. gada 30. novembris

Kosovas ārlietu ministra Envera Hodžaja darba vizīte Latvijā.

2012. gada 5.-8. jūnijs Kosovas parlamenta deputātu vizīte, lai iepazītos ar Latvijas ES integrācijas pieredzi, kā arī ES jautājumu koordināciju.
2011. gada 1. jūlijs

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas tikšanās ar Kosovas prezidenti Atifeti Jahjagu (Atifete Jahjaga) Viļņas starptautiskās konferences par sieviešu lomu demokrātijas stiprināšanā ietvaros.

2011. gada 27. maijs

Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Kosovas prezidenti Atifeti Jahjagu Centrāleiropas valstu prezidentu sanāksmes Varšavā ietvaros.

2011.gada 4. marts Kosovas ES informācijas un kultūras centra delegācijas vizīte, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi ES jautājumu koordinācijā un valsts sadarbību ar nevalstisko organizāciju sektoru.
2008. gada 8.-9. jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Kosovā.

 


INFORMĀCIJAS AVOTI

Kosovas prezidents: http://www.president-ksgov.net/

Kosovas premjerministrs: http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,1

Kosovas ārlietu ministrija: http://www.mfa-ks.net/?page=2,1