Latvijas Republikas un Malāvijas Republikas divpusējās attiecības

15.01.2016. 14:39

Pašlaik Latvijas un Malāvijas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 1998. gada 10. septembrī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

  1. Lietuva – 1 644 307 313   EUR jeb 17,59%
  2. Krievija – 1 105 268 055   EUR jeb 11,82%
  3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb   10,76%

195. Malāvija – 1 439 EUR jeb 0,00%

  1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%
  2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%
  3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

    Malāvija – imports nav reģistrēts

Latvijas un Malāvijas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

0

108 527

2010

0

4

2011

0

15 552

2012

63 816

0

2013

0

0

2014

1 439

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 1,44 tūkst. EUR Malāvija ieņem 197.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
  • Latvijas eksportu 100% apmērā veidoja mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas.
  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Malāviju nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Malāvijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Malāvijā.