Latvijas Republikas un Maurīcijas Republikas divpusējās attiecības

19.04.2016. 12:47

Pašlaik Latvijas un Maurīcijas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2003. gada 12. februārī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

175. Maurīcija – 28 670 EUR jeb 0,00%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

82. Maurīcija – 204 020 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Maurīcijas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

8 011

8 796

2010

16 629

1 938

2011

13 501

19 578

2012

15 502

76 228

2013

9 768

140 769

2014

28 670

204 020

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 232,69 tūkst. EUR Maurīcija ieņem 139.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Maurīciju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

28   670

100%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas 94,53%

18239

63,62%

Dažādas   rūpniecības preces:

-          Citādas mēbeles un to daļas 100,00%

5373

18,74%

Ķīmiskās   rūpniecības un tās sakarnozares produkcija:

-          Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi 32,15%

-          Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā   izmantojamie līdzekļi 25,66%

-          Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi 13,24%

4131

14,41%

Galvenās importa preces no Maurīcijas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

204   020

100%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Cukurniedru vai   cukurbiešu cukurs 100,00%

202 860

99,43%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Maurīciju eksportēja pakalpojumus 30 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Latvijā reģistrēti Maurīcijas tiešo investīciju atlikumi 280 tūkst. EUR vērtībā.