Latvijas Republikas un Sjerraleones Republikas divpusējās attiecības

15.01.2016. 14:53

Pašlaik Latvijas un Sjerraleones divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2014. gada 12. decembrī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde

Eksports

Imports

  1. Lietuva – 1 644 307 313   EUR jeb 17,59%
  2. Krievija – 1 105 268 055   EUR jeb 11,82%
  3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb   10,76%

132. Sjerraleone – 281 193 EUR jeb   0,00%

  1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%
  2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%
  3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

    81.   Sjerraleone – 237 296 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Sjerraleones tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

849

0

2010

301 805

0

2011

83 192

362

2012

56 178

0

2013

33 973

0

2014

281 193

237 296

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 518,49 tūkst. EUR Sjerraleone ieņem 126.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Sjerraleoni sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

281   193

100%

Augu valsts produkti:

-          Kviešu vai labības maisījuma milti 100,00%

146 807

52,21%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija:

-          Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi 60,87%

-          Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi   39,13%

109 595

38,98%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Mīklas (pastas) izstrādājumi 89,88%

-          Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas 10,12%

24 791

8,82%

Galvenās importa preces no Sjerraleones sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

237   296

100%

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli un metāli, kas plaķēti ar   dārgmetālu un to izstrādājumi:

-          Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti 100,00%

237 296

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Sjerraleoni eksportējusi pakalpojumus 10 tūkst. EUR vērtībā, savukārt importējusi – 10 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Sjerraleones tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Sjerraleonē.