Latvijas Republikas un Togo Republikas attiecības

26.10.2015. 16:31

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas Republika un Togo Republika nodibināja diplomātiskās attiecības 2014. gada 23. septembrī Ņujorkā, ANO Ģenerālās Asamblejas 69. sesijas Vispārējo debašu laikā.

2015. gada 7. janvārī Latviju darba vizītē apmeklēja Togo ārlietu ministrs Robērs Dusē (Robert Dussey). Vizītes ietvaros notika tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

77. Togo – 4 093 264 EUR jeb 0,04%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

122. Togo – 4 064 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Togo tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

14 717

0

2010

16 780

0

2011

106 809

0

2012

745 089

0

2013

2 058 620

0

2014

4 093 264

4 064

  •  Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 4,10 MEUR Togo ieņem 90.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Togo sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

4 093 264

100%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares   produkcija:

-          Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori 100,00%

3 217 188

78,60%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-          Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi 100,00%

609 272

14,88%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Mīklas (pastas) izstrādājumi 98,57%

230 083

5,62%

Galvenās importa preces no Togo sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā importa

Kopā

4 064

100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

-          Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki   100,00%

4 064

100,00%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Togo eksportējusi pakalpojumus 90 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Togo tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Togo.