Latvijas Republikas un Ugandas Republikas divpusējās attiecības

29.10.2015. 12:34

Pašlaik Latvijas un Ugandas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2013. gada 1. oktobrī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

EKSPORTS IMPORTS

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59%

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

93. Uganda – 2 388 050 EUR jeb 0,03%

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

117. Uganda – 12 977 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Ugandas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

125 295

0

2010

0

0

2011

179   543

1   087

2012

80   406

3   980

2013

3   232 476

7   985

2014

2 388 050

12 977

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 2,40 MEUR Uganda ieņem 97.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Ugandu sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

%   no kopējā eksporta

Kopā

2   388 050

100%

Augu valsts produkti:

-          Kvieši un kviešu un rudzu maisījums 99,30%

2 292 169

95,98%

Galvenās importa preces no Ugandas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

%   no kopējā importa

Kopā

12   977

100%

Transporta līdzekļi:

-          Gaisa kuģu daļas 100,00%

8 023

61,82%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Transmisijas vārpstas 43,78%

-          Turboreaktīvie dzinēji 35,47%

4 954

38,18%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā pakalpojumu tirdzniecība starp Latviju un Ugandu nav reģistrēta.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Ugandas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Ugandā.