Latvijas un Ziemeļmaķedonijas divpusējās attiecības

20.04.2021. 14:34

Latvijas un Ziemeļmaķedonijas (iepr. Maķedonija)* politiskās attiecības ir labas un konstruktīvas. Latvija atbalsta Ziemeļmaķedonijas integrāciju ES un NATO. 

2005. gada decembrī Ziemeļmaķedonijai tik piešķirts ES kandidātvalsts statuss. 2009. gada 14. oktobrī Eiropas Komisija rekomendēja uzsākt ES pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju. Eiropas Komisija šo rekomendāciju atkārtoja vairākkārt, pēdējo reizi  2019. gada. gada progresa ziņojumā. 2020. gada 24. marta Vispārējo lietu padome lēma sākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju.

2018. gada 12. jūlijā Ziemeļmaķedonija tika uzaicināta sākt pievienošanās NATO sarunas, 2019. gada 6. februārī tika parakstīts Ziemeļmaķedonijas pievienošanās NATO protokols. Ziemeļmaķedonija par NATO dalībvalsti kļuva 2020.gada 27.martā.

* Kopš 2019. gada 12. februāra gan daudzpusējos, gan divpusējos formātos tiek lietots starptautiski pieņemtais konstitucionālais valsts nosaukums “Ziemeļmaķedonijas Republika” (Republic of North Macedonia), saīsināti - “Ziemeļmaķedonija” (North Macedonia). Līdz šim lietotie valsts nosaukumi “bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija” (daudzpusējos formātos) un “Maķedonijas Republika” (divpusēji) vairs netiek lietoti.

 


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1991.gada 25.janvārī Ziemeļmaķedonijas (iepr. Maķedonija) deklarēja savu suverenitāti. Latvija Ziemeļmaķedonijas valstisko neatkarību atzina 1993.gada 23.martā. Diplomātiskās attiecības starp Ziemeļmaķedoniju un Latviju tika nodibinātas 1996.gada 14.martā.  

Vēstnieki

Kopš 2019. gada 15. novembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ziemeļmaķedonijā ir Gunta Pastore ar rezidenci Prāgā.

No 2010. gada 22. jūnija līdz 2014. gada 19. martam Ziemeļmaķedonijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ar rezidenci Varšavā bija Fatmirs Dželadini (Fatmir Xheladini), pēc tam vairākkārt nozīmēti Ziemeļmaķedonijas vēstniecības Varšavā pagaidu pilnvarotie lietveži.  

Goda konsuli

Latvijas Republikas goda konsuls Ziemeļmaķedonijā kopš 2008. gada ir Zorančo Mitrovskis (Zorančo Mitrovski). Kopš 2019. gada goda konsula rezidence atrodas galvaspilsētā Skopjē (iepriekš Štipas (Stip) pilsētā).

 


PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

13. Saeimā deputātu grupa sadarbībai ar Ziemeļmaķedonijas parlamentu nav izveidota.  Iepriekšējā sasaukumā darbojās šāda deputātu grupa.

 


 NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS 

2020. gada 15. oktobris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Bujara Osmani (Bujar Osmani) tikšanās video tiešsaistē
2020. gada 3. un 4. marts Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Skopjē, Ziemeļmaķedonijā, kopīgās Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministru vizītes ietvaros.
2019. gada 27. septembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru Nikolu Dimitrovu (Nikola Dimitrov) ANO Ģenerālās asamblejas 74. sesijas ietvaros Ņujorkā
2017. gada 2.novembris Ziemeļmaķedonijas (iepr. Maķedonija) ārlietu ministra Nikolas Dimitrova (Nikola Dimitrov) darba vizīte Latvijā
2015.gada 14.-15. oktobris Ziemeļmaķedonijas aizsardzības ministra Zorana Jolevska (Zoran Jolevski) darba vizīte Latvijā
2015. gada 11.-13. maijs

Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa darba vizīte Ziemeļmaķedonijā

 2015. gada 7. marts

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča divpusējā tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru N.Poposki Rīgā ES ārlietu ministru neformālās sanāksmes ietvaros

 2014. gada 25. augusts  Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Ziemeļmaķedonijā
 2014. gada 14. marts Latvijas Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru N.Poposki Bratislavā GLOBESEC ietvaros 
 2012.gada 10.februāris Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki darba vizīte Latvijā.
 2011.gada 6.decembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki tikšanās Viļņā EDSO sanāksmes ietvaros.
 2011.gada 8.-10.marts Ziemeļmaķedonijas premjerministra vietnieka ES lietās Dr. Vasko Naumovski (Vasko Naumovski) darba vizīte Latvijā.
 2010.gada 14.-15.jūlijs Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera oficiālā vizīte Ziemeļmaķedonijā.
 2010. gada 31. maijā Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) Dohas ekonomiskā foruma ietvaros.
 2009. gada 23. septembris Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) ANO Ģenerālās asamblejas 64. sesijas laikā
2009. gada 23. marts Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā.

2008. gada 28.-30. oktobris

Ziemeļmaķedonijas Premjerministra vietnieka integrācijas ES jautājumos un Eiropas lietu Sekretariāta vadītāja Ivicas Bocevska (Ivica Bocevski) vizīte Latvijā.

2008. gada 2. aprīlis

Ziemeļmaķedonijas investīciju ministra Gligora Taškoviča (Gligor Tashkovich) darba vizīte Latvijā

2008. gada 21.-22. februāris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Ziemeļmaķedonijā

2007. gada 30. novembris

EDSO 15.Ministru padomes sanāksmes ietvaros ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru Antonio Milošoski (Antonio Milošoski)

2007. gada 24. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski (Branko Crvenkovski) ANO Ģenerālās asamblejas 62. sesijas laikā

2007. gada 8. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Portugālē

2006. gada 8.-9. decembris

Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā

2006. gada 19. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Ņujorkā ANO ĢA laikā

2005. gada 16. maijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Ziemeļmaķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski Varšavā Eiropas Padomes samita ietvaros

2005. gada 1. februāris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Ziemeļmaķedonijas premjerministra Vlada Bučkovska (Vlado Bučkovski) tikšanās Prāgā (foruma Eiropa 2005 laikā)

2004. gada 11.-12. februāris

Ziemeļmaķedonijas aizsardzības ministra Vlada Bučkovska vizīte Latvijā

2002. gada 6. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un Ziemeļmaķedonijas prezidenta Borisa Trajkovska (Boris Trajkovski) tikšanās Rīgā (Rīgas NATO kandidātvalstu samita ietvaros)

2002. gada 8. marts

Latvijas Republikas ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte Ziemeļmaķedonijā (piedalīšanās V10 ārlietu ministru sanāksmē Skopjē)

 

 


SAITES

Ziemeļmaķedonijas Ārlietu ministrija - http://www.mfa.gov.mk/

Ziemeļmaķedonijas Valdība - https://www.vlada.mk/

Ziemeļmaķedonijas prezidents - http://pretsedatel.mk/

EK informācija par Ziemeļmaķedoniju -  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/north-macedonia_en

ES Delegācija Ziemeļmaķedonijā - https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en