Latvijas Republikas un Zimbabves Republikas divpusējās attiecības

08.07.2015. 11:30

Pašlaik Latvijas un Zimbabves divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Par Eiropas Savienības sankciju pret Zimbabvi piemērošanu Latvijā

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Zimbabve atzina Latvijas neatkarību 1992. gada 17. martā. Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2015. gada 23. janvārī.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma (kopumā 19,07 tūkst. EUR) 2014. gadā Zimbabve ieņēma tikai 183. vietu starp Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem. Tomēr jāatzīmē, ka konkrētajā laika periodā Latvijai ar Zimbabvi bija negatīva preču tirdzniecības bilance, no Zimbabves eksportēto preču vērība par vairāk nekā 2 tūkst. EUR pārsniedza Latvijas eksportēto preču vērtību uz Zimbabvi. 2014. gadā uz Zimbabvi tika eksportētas mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (telefonu aparāti) 8,2 tūkst. EUR vērtībā. Savukārt Latvija no Zimbabves importēja preces 10,9 EUR vērtībā – galvenokārt mākslas un antikvāros priekšmetus (96 %). Pārējo importa apjomu veidoja optiskās ierīces un aparāti (iesk. medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti – līdz nēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes (4 %).  

 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Valdības mājaslapa - http://www.zim.gov.zw/