Divpusējie līgumi

2020

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem

Noslēgšanas datums:
03.12.2020
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 18.02.2020
Statuss:
spēkā esošs 03.03.2021
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā

2018

Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekret

Noslēgšanas datums:
28.05.2018
Nozare:
Kultūra
Apstiprināts:
Ministru kabinets 12.01.2016
Statuss:
spēkā esošs 29.12.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Olga Andonieva, Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore
Piezīmes:
Citi parakstītāji: Olli Kantanen, Somijas vēstnieks Latvijā; Kristian Svanes, Norvēģijas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis; Pawel Lewandowski, Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretāra vietnieks; Annika Jagander, Zviedrijas vēstniece Latvijā

2017

Vienošanās par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršoša

Noslēgšanas datums:
14.11.2017
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 09.05.2017
Statuss:
spēkā esošs 16.12.2018
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.233 27.11.2018
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andrejs Pildegovičs, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vladimirs Titovs, Ārlietu ministrijas ārlietu ministra pirmais vietnieks

2014

Vienošanās par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā

Noslēgšanas datums:
03.01.2014
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Ministru kabinets 10.12.2013
Statuss:
spēkā esošs 09.02.2014
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.45 04.03.2014
Piezīmes:
Noslēgta notu apmaiņas ceļā

Vienošanās par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi

Noslēgšanas datums:
03.01.2014
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Saeima 22.05.2014
Statuss:
spēkā esošs 06.07.2014
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.108 04.06.2014
Piezīmes:
Noslēgta notu apmaiņas ceļā

2013

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā

Noslēgšanas datums:
21.11.2013
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 08.10.2013
Statuss:
spēkā esošs 31.01.2014
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.32 13.02.2014
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Maksims Sokolovs, transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par Latvijas-Krievijas valsts robežšķērsošanas vietām

Noslēgšanas datums:
21.11.2013
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 17.09.2013
Statuss:
spēkā esošs 21.11.2013
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.239 06.12.2013
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Normunds Garbars, Valsts robežsardzes priekšnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andrejs Žeregeļa, Rosgranitsa direktora vietnieks
Piezīmes:
Ar Līgumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par muitas robežas caurlaides punktiem.

2012

Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta Protokols - apraksts

Noslēgšanas datums:
06.12.2012
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 20.05.2013
Statuss:
spēkā esošs 24.01.2014
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.104 31.05.2013
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Irina Mangule, Kopīgās komisijas priekšsēdētāja
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  No Baltkrievijas: Aleksandrs Arhipovs, Kopīgās komisijas priekšsēdētājs; no Krievijas puses: Aleksejs Abuhovs, Kopīgās komisijas priekšsēdētājs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem

Noslēgšanas datums:
30.01.2012
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 23.05.2013
Statuss:
spēkā esošs 07.06.2013
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.106 04.06.2013
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Skuja, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vladimirs Kožins, Prezidenta lietu vadītājs

2011

Igaunijas,Somijas,Vācijas,Islandes, Latvijas, Lietuvas,Norvēģijas,Polijas,Krievijas un Zviedrijas vienošanās par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi

Noslēgšanas datums:
25.11.2011
Nozare:
Veselība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.11.2011
Statuss:
spēkā esošs 31.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

2010

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 25.05.2010
Statuss:
spēkā esošs 06.06.2013
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.115 17.06.2013
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Skuja, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Lavrovs, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Saeima 16.06.2011
Statuss:
spēkā esošs 15.07.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.99 29.06.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Linda Mūrniece, iekšlietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Lavrovs, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 01.07.2011
Statuss:
spēkā esošs 29.07.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.112 20.07.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Linda Mūrniece, iekšlietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Šoigu, ārkārtējo situāciju ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Vides aizsardzība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 09.11.2010
Statuss:
spēkā esošs 23.03.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.49 29.03.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Raimonds Vējonis, vides ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jurijs Trutņevs, dabas resursu un ekoloģijas ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību tūrisma jomā

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Tūrisms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.11.2010
Statuss:
spēkā esošs 17.02.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 02.03.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Artis Kampars, ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vitālijs Mutko, sporta, tūrisma un jaunatnes politikas ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokols

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 09.06.2011
Statuss:
spēkā esošs 06.11.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.99 29.06.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Artis Kampars, ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Šatalovs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs – ministra vietnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem

Noslēgšanas datums:
20.12.2010
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 14.04.2011
Statuss:
spēkā esošs 16.05.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.67 29.04.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Skuja, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Lavrovs, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu

Noslēgšanas datums:
28.01.2010
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Saeima 02.09.2010
Statuss:
spēkā esošs 01.01.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.149 21.09.2010
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ints Upmacis, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  no Krievijas puses - Aleksejs Obuhovs, vēstnieks; no Baltkrievijas puses - Igors Račkovskis,Valsts Robežsardzes komitejas priekšsēdētājs

2009

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Protokols par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu

Noslēgšanas datums:
09.07.2009
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 07.07.2009
Statuss:
spēkā esošs 26.09.2009
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.179 11.11.2009
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Normunds Garbars, Valsts robežsardzes priekšnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jekaterina Jegorova, Federālā migrācijas dienesta direktora vietniece
Piezīmes:
Protokols zaudē spēku vienlaikus ar 2006.gada 25.maija Eiropas Komisijas un Krievijas Federācijas Nolīguma par atpakaļuzņemšanu izbeigšanu

2008

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1993.gada 2.jūnija vienošanās par muitas robežas caurlaides punktiem darbības pagarināšanu

Noslēgšanas datums:
25.06.2008
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 27.05.2008
Statuss:
spēkā esošs 25.06.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.111 22.07.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andis Drulle, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andrejs Beļjaņinovs, Federālā muitas dienesta vadītājs

2007

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

Noslēgšanas datums:
18.12.2007
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 17.07.2008
Statuss:
spēkā esošs 22.08.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.116 30.07.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Lavrovs, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā

Noslēgšanas datums:
18.12.2007
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 02.10.2008
Statuss:
spēkā esošs 19.01.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.164 22.10.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Iveta Purne, labklājības ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vladimirs Belovs, Veselības un sociālās attīstības ministra vietnieks

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas valsts robežu

Noslēgšanas datums:
27.03.2007
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Saeima 17.05.2007
Statuss:
spēkā esošs 18.12.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.85 29.05.2007
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Kalvītis, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Mihails Fradkovs, Valdības priekšsēdētājs

2006

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par ekonomisko sadarbību

Noslēgšanas datums:
13.10.2006
Nozare:
Ekonomiskā sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.10.2006
Statuss:
spēkā esošs 16.11.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 10.01.2007
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Štokenbergs, ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Germans Grefs, ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski- tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās

Noslēgšanas datums:
13.10.2006
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.10.2006
Statuss:
spēkā esošs 13.10.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.176 03.11.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aigars Štokenbergs, ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Germans Grefs, ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par Apvienotās Latvijas- Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju izveidošanu

Noslēgšanas datums:
28.06.2006
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 13.09.2005
Statuss:
spēkā esošs 28.06.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.115 21.07.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dzintars Jaundžeikars, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andrejs Novikovs, iekšlietu ministra vietnieks

2005

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardz

Noslēgšanas datums:
21.09.2005
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 26.02.2006
Statuss:
spēkā esošs 17.04.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.24 09.02.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ēriks Jēkabsons, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Viktors Kaļužnijs, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

2004

Protokols, kurš pievienots partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, un ar kuru ņem vērā jauno Dalībvalstu pievienošanos ES

Noslēgšanas datums:
27.04.2004
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Eiropas Savienība 27.04.2004
Statuss:
spēkā esošs 01.03.2005
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.110 14.07.2005
Piezīmes:
Saskaņā ar Pievienošanās Akta ES 6. panta otro daļu, Protokolus jauno dalībvalstu (tai skaitā, Latvijas) vārdā slēdz ES Padome

2002

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās

Noslēgšanas datums:
22.04.2002
Nozare:
Muitas jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 12.09.2002
Statuss:
spēkā esošs 15.10.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.135 20.09.2002
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Gundars Bērziņš, finanšu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Mihails Vaņins, Valsts muitas komitejas priekšsēdētājs

2000

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu

Noslēgšanas datums:
24.02.2000
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 16.03.2000
Statuss:
spēkā esošs 04.07.2001
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.115 30.03.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vladimirs Volohs, Migrācijas dienesta vadītāja vietnieks

1996

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību robežapsardzes jautājumos

Noslēgšanas datums:
26.02.1996
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 30.01.1996
Statuss:
spēkā esošs 26.02.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.21 06.02.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Leonīds Lasmanis, Robežapsardzības spēku komandieris
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andrejs Nikolajevs, Federālā robežapsardzības dienesta direktors

1995

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā

Noslēgšanas datums:
22.02.1995
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.04.1994
Statuss:
spēkā esošs 14.06.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.450 13.12.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vitālijs Jefimovs, transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par automobīļu starptautisko satiksmi

Noslēgšanas datums:
22.02.1995
Nozare:
Transports
Apstiprināts:
Saeima 01.02.1996
Statuss:
spēkā esošs 16.03.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.24 09.02.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vitālijs Jefimovs, transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

Noslēgšanas datums:
22.02.1995
Nozare:
Kuģošana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.04.1994
Statuss:
spēkā esošs 15.05.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.450 13.12.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vitālijs Jefimovs, transporta ministrs

1994

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par robežas pārstāvju darbību

Noslēgšanas datums:
14.12.1994
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.06.1994
Statuss:
spēkā esošs 14.12.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.95 16.08.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Konsulārā konvencija

Noslēgšanas datums:
14.12.1994
Nozare:
Konsulārie jautājumi
Apstiprināts:
Saeima 21.09.1995
Statuss:
spēkā esošs 18.05.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.149 22.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

Noslēgšanas datums:
14.12.1994
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.11.1993
Statuss:
spēkā esošs 18.01.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.149 22.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā

Noslēgšanas datums:
30.04.1994
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 24.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 27.02.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.144 10.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Guntis Ulmanis, prezidents; Valdis Birkavs, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Boriss Jeļcins, Prezidents

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību

Noslēgšanas datums:
30.04.1994
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 24.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 27.02.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.144 10.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Oļegs Soskovecs, pirmais vicepremjers

Protokols pie Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību

Noslēgšanas datums:
30.04.1994
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 24.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 27.02.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.144 10.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Oļegs Soskovecs, pirmais vicepremjers

1993

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 24.11.1994
Statuss:
spēkā esošs 27.02.1995
Termiņš:
5 (skaitlis) gadi
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.144 10.12.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Tatjana Regente, Federālā migrācijas dienesta vadītāja
Piezīmes:
1) 24.02.2000. Vienošanās darbība tika pagarināta līdz 04.07.2006. 2) 21.09.2005. Vienošanās darbība tika pagarināta uz nenoteiktu laiku.

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās sakaru jomā

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Sakari
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinēvičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Vladimirs Bulgaks, sakaru ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kopīgu darbību Latvijas Republikas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru Padome 26.05.1993
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinēvičs - valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā uz laiku izvietoto Krievijas Federācijas Bruņoto spēku un Robežapsardzības karaspēka vajadzībām veicamajiem karaspēka un militāro

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Genadijs Fadejevs, ceļu satiksmes ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kopīgu darbību Latvijas Republikas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru Padome 26.05.1993
Statuss:
spēkā esošs
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par muitas formalitāšu kārtošanu laikposmā, kad norit Latvijas Republikas teritorijā uz laiku izvietoto Krievijas Federācijas Bruņoto spēku un Robežapsardzības karas

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Muitas jautājumi
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kārtību, kādā Krievijas Federācijas karakuģi izmanto Latvijas Republikas jurisdikcijā esošos ūdeņus

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Kuģošana
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kārtību, kādā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku aviācija izmanto Latvijas Republikas gaisa telpu

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Krievijas Federācijas Jūras kara flotes Hidrogrāfijas dienesta īpašuma daļas nodošanu Latvijas Hidrogrāfijas dienestam

Noslēgšanas datums:
02.06.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru Padome 04.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 02.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kārtību, kādā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku un Robežapsardzības karaspēka militārpersonas un civilpersonāls un viņu ģimenes locekļi šķērso Latvijas

Noslēgšanas datums:
21.05.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 21.04.1993
Statuss:
spēkā esošs
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Republikas valdības vienošanās par kārtību, kādā Krievijas Federācijas Bruņoties spēki izmanto past, elektrosakarus un radiofrekvences laikposmā, kad norit to izvešana no Latvijas Republikas teritorij

Noslēgšanas datums:
21.05.1993
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru Padome 21.04.1993
Statuss:
spēkā esošs 21.05.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.34 05.06.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinevičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Sergejs Zotovs, speciālo uzdevumu vēstnieks

Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par notiesāto nodošanu soda izciešanai

Noslēgšanas datums:
04.03.1993
Nozare:
Personu izdošana
Apstiprināts:
Augstākā Padome 30.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 10.06.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.14 15.04.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Skrastiņš, ģenerālprokurors
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Valentīns Stepankovs, ģenerālprokurors

Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās

Noslēgšanas datums:
03.02.1993
Nozare:
Tiesiskā palīdzība
Apstiprināts:
Augstākā Padome 01.06.1993
Statuss:
spēkā esošs 28.03.1995
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.394 30.11.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Viktors Skudra, tieslietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Nikolajs Fjodorovs, tieslietu ministrs

1992

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas nolīgums par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas tirdznieciski ekonomisko attiecību principiem

Noslēgšanas datums:
28.10.1992
Nozare:
Ekonomiskā sadarbība
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ivars Godmanis, Ministru padomes priekšsēdētājs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par sadarbību zivsaimniecības jomā

Noslēgšanas datums:
21.07.1992
Nozare:
Zivsaimniecība
Apstiprināts:
Ministru Padome 07.07.1992
Statuss:
spēkā esošs 21.07.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.36 14.07.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andrejs Dandzbergs, jūras lietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

1991

Līgums par Latvijas Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas starpvalstu attiecību pamatiem

Noslēgšanas datums:
13.01.1991
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Augstākā Padome 14.01.1991
Statuss:
nav pieejams
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.17 09.05.1991
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Anatolijs Gorbunovs, Augstākās Padomes priekšsēdētājs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Boriss Jeļcins, Augstākās Padomes priekšsēdētājs