Informācija par pārmaiņām nozarēs

02.03.2021. 09:08

Šajā sadaļā apkopota svarīgākā informācija par gaidāmajām pārmaiņām pēc breksita konkrētās nozarēs.

Ekonomikas ministrija - tirdzniecība ar precēm, ceļošana, finanšu darījumi, pakalpojumu sniegšana, tiesību aizstāvība SOLVIT

Datu valsts inspekcija  - personas datu plūsmas nodrošināšana uz AK

Finanšu ministrija - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, PVN, akcīzes nodoklis, muitas lietu joma, starptautiskās normas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija - finanšu pakalpojumu joma

Izglītības un zinātnes ministrija - AK dalība Savienības programmās, profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Kultūras ministrija - autortiesības, audiovizuālo mediju pakalpojumi, kultūras preču tirdzniecība

Labklājības ministrija - sadarbība sociālās drošības jomā

Latvijas Banka - makroekonomiskie riski

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  - REACH regulas joma, CLP regulas joma, Biocīdu regulas joma

Nacionālais veselības dienests - veselības aprūpes pakalpojumi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - informācija Apvienotās Karalistes pilsoņiem Latvijā 

Satiksmes ministrija - izmaiņas ceļošanas procedūrās, izmaiņas transporta un sakaru nozarēs, transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa, pasta sūtījumi 

Tieslietu ministrija - personas datu nosūtīšana, starptautiskā krimināltiesiskā sadarbība, sadarbība bērnu lietās, sadarbība civillietās

Valsts ieņēmumu dienests - kas jāņem vērā uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK, preču muitošana, kas jāņem vērā ceļotājiem, pasta sūtījumu saņēmējiem, personām, kuras pārcelsies no AK uz Latviju, VID konsultatīvais tālrunis 67120000, sarunu tēma Nr. 2 “Muita”.

Veselības ministrija - veselības aprūpes pakalpojumi AK, EVAK, ieteikumiem ķīmijas un farmaceitiskās jomas komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - ES noteikumi attiecībā uz aizsargājamu savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecību,  ES noteikumi par biocīdiem, noteikumi ķimikāliju jomā saskaņā ar Reach regulu, izmaiņas licenču darbībā ar jonizējošā starojuma avotiem nosacījumos attiecībā uz ievešanu un izvešanu, informācija par ETS darbību, noteikumi par ES ekomarķējuma izmantošanu, atkritumu apsaimniekošanas joma, noteikumi par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai

Zemkopības ministrija - ietekme uz Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un meža nozari