Latvijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienībā

11.02.2015. 18:16

Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem (06.01.2015.)

Ik pusgadu, rotācijas kārtībā mainoties ES Padomes prezidentūrai, tiek definēti Latvijai būtiskākie jautājumi, kas ir attiecīgās prezidentūras darba kārtībā.

 

eu2015 lv lv