Kā strādā valdība

05.11.2018. 09:29

Kopš 2004. gada 1. maija Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts un piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropas Parlamentā ir ievēlēti 8 deputāti no Latvijas, valdības pārstāvji pārstāv valsti ES Padomē un Eiropadomē, Eiropas Komisijā strādā Latvijas izvirzīts komisārs. Latvija ir pārstāvēta arī citās Eiropas Savienības iestādēs:  Eiropas Savienības Tiesā, Revīzijas palātā, kā arī institūcijās ar padomdevēja tiesībām – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā un Reģionu komitejā.

Sadaļā Dalība ES lēmumu pieņemšanā varat iepazīties ar kārtību, kāda izveidota Latvijā, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas līdzdalību visos ES lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas posmos un sekmīgi pārstāvētu valsts intereses Eiropas Savienībā. Tāpat šajā sadaļā var uzzināt par kārtību, kādā sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas var iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par ES jautājumiem un nodrošinātu lēmumu leģitimitāti, valdība īsteno ES komunikācijas funkciju.

Šajā sadaļā atradīsiet arī informāciju par Latvijas integrācijas gaitu Eiropas Savienībā 1999.-2004. gadā, kā arī pārskatu par pirmajiem pieciem gadiem, kopš Latvija kļuvusi par ES dalībvalsti.