Lisabonas līgums

14.11.2018. 15:20

2007. gada 13. decembrī Lisabonā tika parakstīts jauns Eiropas Savienības pamatlīgums – Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. Līgums stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī. Jaunais līgums izveido Eiropas Savienībā modernas institūcijas un rada mūsdienu situācijai optimālas darba metodes, kā arī turpina attīstīt ES politikas jomas, tā veicinot ES ilgtspējīgu attīstību, konkurētspēju un tās lomu pasaulē.