Pieņemtie ES tiesību akti

14.11.2018. 15:59

Lai ES tiesību akts stātos spēkā, tam jābūt publicētam Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tajā tiek publicēti visi ES apstiprinātie tiesību akti, ziņojumi, pārskati, paziņojumi u.c. ES iestāžu informācija.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis pieejams visās ES oficiālajās valodās, tai skaitā latviski. Tajā ir vairākas sērijas:

  • apstiprinātie ES tiesību akti (L sērija)
  • ES informācija un paziņojumi, tiesu prakse (C sērija)

Regulas, direktīvas un lēmumi stājas spēkā norādītajā datumā vai divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.