ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA)

25.10.2017. 09:21
ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA)

2016. gada 30. oktobrī ES un Kanāda parakstīja Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA). Tas veicinās ES un Kanādas savstarpējo tirdzniecību, radīs jaunas darbavietas, veicinās ekonomisko izaugsmi un sniegs jaunas iespējas uzņēmumiem. Nolīgums paredz ne tikai muitas nodokļu likvidēšanu, bet arī virkni citu savstarpējo tirdzniecību atvieglojošu noteikumu, kā arī vienlaikus saglabā ES pārtikas drošuma, sociālos un vides aizsardzības u.c. standartus.

CETA ir modernākais tirdzniecības nolīgums, par kuru ES līdz šim ir vienojusies. ES, un tostarp arī Latvijas uzņēmumiem, tiks atcelta lielākā daļa muitas nodokļu, nodrošināta plaša ES uzņēmēju piekļuve Kanādas publisko iepirkumu tirgum, stiprināti intelektuālā īpašuma aizsardzības noteikumi, nolīgumā iekļauti virkne noteikumu mazo un vidējo komersantu atbalstam.

CETA pašlaik ir ambiciozākais ES tirdzniecības līgums tarifu samazināšanā nolīguma pagaidu piemērošanas brīdī. Kopumā 98,6% no preču veidiem (t.s. tarifu līniju) Kanādā tiek pilnībā atceltas muitas nodevas. Tādējādi, Kanāda atbrīvos ES no ievedmuitas eksportu ~400 miljonu eiro vērtībā katru gadu, un ieviešanas perioda beigās šī vērtība var sasniegt ~500 miljonus eiro.

Muitas nodevu atcelšana nenozīmē ES standartu, kas aizsargā cilvēka veselību, drošību, patērētāju tiesības vai apkārtējo vidi, izmaiņu vai standartu pazemināšanu. Precēm no Kanādas būs jāatbilst visiem ES noteikumiem un standartiem.

Paredzams, ka puse no CETA prognozētajiem ekonomiskajiem ieguvumiem balstīsies pakalpojumu sektorā. Kanāda arī piekritusi pakalpojumu tirgus atvēršanai bez pārejas periodiem vairākās nozīmīgās nozarēs, piemēram, pasta pakalpojumos, telekomunikācijās un jūras transportā. Attiecībā uz fizisku personu pagaidu uzturēšanos pakalpojuma sniegšanai nolīgumā ietverti svarīgi noteikumi, jo īpaši attiecībā uz uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem.

Kā būtisks ieguvums vērtējama iespēja ES uzņēmumiem piedalīties Kanādas iestāžu izsludinātajos publiskajos iepirkumos federālā un municipālā līmenī, kuru kopējā vērtība ik gadu ir ~32 miljardi eiro.

Kanāda ir nozīmīgs un Latvijai pievilcīgs eksporta tirgus. Latvijai vēsturiski ir bijusi pozitīva tirdzniecības bilance ar Kanādu un 2016. gada pirmajos 3 ceturkšņos Latvijas eksports uz Kanādu pārsniedz importu divas reizes. Kopējais Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Kanādu 2016. gadā 3 ceturkšņos bija 27,8 miljoni eiro. No tā – preces 14 miljonu eiro vērtībā un pakalpojumi 13,80 miljonu eiro vērtībā. Latvijas kopējais imports no Kanādas sastāda 14 miljonus eiro. No tiem preču imports 7,5 miljoni eiro un pakalpojumi 6,5 miljoni eiro.

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Kanādu ir mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (28,12%); pārtikas rūpniecības produkti (17,66%); tekstilmateriāli (11,59%). Galvenās Latvijas importa preces no Kanādas: mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (21,24%); ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (21,05%); transportlīdzekļi(15,94%). 2016. gada 3.ceturkšņa beigās Latvijā tika reģistrēti pozitīvi Kanādas tiešo investīciju atlikumi 4,70 miljonu eiro apmērā, savukārt Latvijas uzkrātie tiešie investīciju atlikumi Kanādā sasniedza 0,16 miljonu eiro apmēru.

CETA sarunas tika uzsāktas 2009. gada maijā. 2013. gada 13. oktobrī ES un Kanāda formāli noslēdza sarunas par nolīgumu. CETA nolīguma teksts ir bijis publiski pieejams jau kopš 2014. gada septembra. 2016. gada 29. februārī tika publiskota juridiski caurskatītā līguma redakcija.