ANO DP rezolūcijas

02.12.2014. 19:09

ANO Drošības Padomes rezolūcijas par Irāku

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.678, pieņemta 1990.g.29.novembrī

 • Irākai pilnībā jāpakļaujas ANO Drošības Padomes Rezolūcijai No.660 (par Irākas pretlikumīgo iebrukumu Kuveitā) "un visām attiecīgi vēlāk pieņemtajām rezolūcijām".
 • Pilnvaro ANO dalībvalstis "izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai atbalstītu un īstenotu dzīvē Rezolūciju No.660 un visas attiecīgi vēlāk pieņemtās rezolūcijas un atjaunotu starptautisko mieru un drošību reģionā".

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.686, pieņemta 1991.g. 2. martā

 • Irākai jāatbrīvo Persijas līča kara laikā saņemtie gūstekņi.
 • Irākai jāatdod Kuveitai tās īpašumi, ko tā atņēmusi Persijas līča kara laikā.
 • Irākai jāuzņemas starptautiskās tiesībās noteiktās saistības par zaudējumiem, kas radušies no tās pretlikumīgā iebrukuma Kuveitā.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.687, pieņemta 1991.g. 3. aprīlī

 • Irākai "bez nosacījumiem jāpakļaujas" prasībai, "starptautiski uzraugot," iznīcināt, demontēt vai padarīt nekaitīgus visus "ķīmiskos un bioloģiskos ieročus un visus līdzekļu krājumus, un visas ar tiem saistītās apakšsistēmas un sastāvdaļas, kā arī visas izpētes, izstrādes, atbalsta un ražošanas iekārtas".
 • Irākai "bez nosacījumiem jāpiekrīt, ka tā neiegādāsies vai neražos kodolieročus vai kodolieročos lietojamus materiālus" vai jebkādas izpētes, izstrādes vai ražošanas iekārtas.
 • Irākai "bez nosacījumiem jāpakļaujas" prasībai, "starptautiski uzraugot," iznīcināt, demontēt vai padarīt nekaitīgas visas "ballistiskās raķetes, kuru darbības rādiuss pārsniedz 150 km, kā arī to galvenās daļas un to remontu un ražošanas iekārtas".
 • Irāka nedrīkst "izmantot, izstrādāt, ražot vai iegādāties" jebkādus masu iznīcināšanas ieročus.
 • Irākai ir par jaunu jāapstiprina, ka tā uzņemas Kodolieroču neizplatīšanas līgumā noteiktās saistības.
 • Tiek izveidota ANO Speciālā komisija, kas pārbaudīs, kā Irāka pilda ķīmisko un bioloģisko ieroču iznīcināšanas programmas, un pilnvaro Starptautisko atomenerģijas aģentūru pārbaudīt, kā Irāka pilda kodolieroču iznīcināšanas programmu.
 • Irākai ir pilnībā jādeklarē ieroči, kas ietverti tās masu iznīcināšanas programmās.
 • Irāka nedrīkst nodarboties ar vai atbalstīt terorismu vai atļaut teroristu organizācijām darboties Irākā.
 • Irākai ir jāsadarbojas, apzinot bez vēsts pazudušos vai nogalinātos Kuveitas vai kādas citas valsts iedzīvotājus.
 • Irākai jāatdod Kuveitai tās īpašumi, ko tā atņēmusi Persijas līča kara laikā.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.688, pieņemta 1991.g. 5. aprīlī

 • "Nosoda" represijas pret Irākas civiliedzīvotājiem, "kā sekas apdraud starptautisko mieru un drošību".
 • Irākai nekavējoties jāizbeidz represijas pret tās civiliedzīvotājiem.
 • Irākai nekavējoties jāļauj starptautiskām humānās palīdzības organizācijām piekļūt tiem, kam nepieciešama palīdzība.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.707, pieņemta 1991.g. 15. augustā

 • "Nosoda" to, ka Irāka "nopietni pārkāpj" ANO Drošības Padomes Rezolūciju No. 687.
 • "Turpina nosodīt" Irākas nepakļaušanos Starptautiskai atomenerģijas aģentūrai un Kodolieroču neizplatīšanas līgumā noteiktām saistībām.
 • Irākai ir jāaptur visa veida kodoldarbības līdz Drošības Padome uzskata, ka Irāka izpilda visas saistības.
 • Irākai ir pilnīgi, galīgi un visaptveroši jādeklarē visa veida ieroči, kas ietverti tās masu iznīcināšanas un raķešu programmās.
 • Irākai jāatļauj ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.
 • Irākai jāizbeidz mēģinājumi noslēpt vai pārvietot masu iznīcināšanas ieročus un ar tiem saistītos materiālus un iekārtas.
 • Irākai jāatļauj ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem veikt inspekcijas lidojumus visā Irākā.
 • Irākai ir jānodrošina ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektorus ar apgādi, transportu un medikamentiem.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.715, pieņemta 1991.g. 11. oktobrī

 • Irākai ir pilnīgi jāsadarbojas ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.949, pieņemta 1994.g. 15. oktobrī

 • "Nosoda" Irākas neseno militāro spēku izvietošanu pie Kuveitas.
 • Irāka nedrīkst izmantot militāru spēku vai kādā citā naidīgā veidā apdraudēt savus kaimiņus vai ANO operācijas Irākā.
 • Irākai pilnībā ir jāsadarbojas ar ANO ieroču inspektoriem.
 • Irāka nedrīkst paaugstināt savas militārās potences Irākas dienvidos.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.1051, pieņemta 1996.g. 27. martā

 • Irākai ir jāziņo ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūrai par tādu kravu pārvadāšanu, kuru saturu varētu izmantot arī masu iznīcināšanas ieročos.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.1060, pieņemta 1996.g. 12. jūnijā

 • "Izsaka nožēlu", ka Irāka atsakās dot piekļūšanas atļauju ANO inspektoriem un par to, ka Irāka "nepārprotami pārkāpj" ANO iepriekšējās rezolūcijas.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.1115, pieņemta 1997.g. 21. jūnijā

 • "Nosoda Irākas varas institūciju atkārtotu atteikšanos dot atļauju piekļūšanai" ANO inspektoriem, kas norāda, ka "nepārprotami un kliedzoši tiek pārkāptas" ANO Drošības Padomes Rezolūcijas No 687, 707, 715 un 1060.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.
 • Irākai jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana tām Irākas amatpersonām, kurus ANO inspektori vēlas intervēt.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.1134, pieņemta 1997.g. 23. oktobrī

 • "Nosoda Irākas varas institūciju atkārtotu atteikšanos dot atļauju piekļūšanai" ANO inspektoriem, kas norāda, ka "kliedzoši tiek pārkāptas" ANO Drošības Padomes Rezolūcijas No 687, 707, 715 un 1060.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.
 • Irākai jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana tām Irākas amatpersonām, kurus ANO inspektori vēlas intervēt.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No1137,pieņemta1997.g.12. novembrī

 • "Nosoda, ka Irāka turpina pārkāpt" ANO iepriekšējās rezolūcijas, kas var nozīmēt "draudus ANO inspektoru lidojumu drošībai" un aizskārumu attiecībā uz ANO inspektoru kontroles aprīkojumu.
 • Vēlreiz apstiprina, ka Irāka ir atbildīga par ANO inspektoru drošību.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No.1154, pieņemta 1998.g. 2. martā

 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana un atzīmē, ka jebkuri pārkāpumi izraisīs "vissmagākās sekas Irākai".

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No1194, pieņemta1998.g. 9. septembrī

 • "Nosoda Irākas 1998.gada 5. augusta lēmumu uz laiku pārtraukt sadarbību" ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem, kas nozīmē "pilnīgi nepieņemamu to pienākumu pārkāpšanu", ko uzliek ANO Drošības Padomes Rezolūcijas No 687, 707, 715, 1060, 1115 un 1154.
 • Irākai ir pilnībā jāsadarbojas ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem un jāatļauj tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No1205, pieņemta1998.g. 5. novembrī

 • "Nosoda Irākas 1998.gada 31. oktobra lēmumu pārtraukt sadarbību" ar ANO inspektoriem, kas norāda, ka "kliedzoši tiek pārkāptas" ANO Drošības Padomes Rezolūcija No 687 un citas Rezolūcijas.
 • Irākai ir jānodrošina "tūlītēja, pilnīga un beznosacījumu sadarbība" ar ANO un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem.

ANO DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJA No1284, pieņemta1999.g.17. decembrī

 • Agrākās ieroču inspekcijas grupas (UNSCOM) vietā tiek izveidota ANO Kontroles, pārbaužu un inspekciju komisija (UNMOVIC).
 • Irākai jāatļauj UNMOVIC "tūlītēja, beznosacījumu un neierobežota piekļūšana" Irākas amatpersonām un iekārtām.
 • Irākai jāizpilda savas saistības atbrīvot Persijas līča kara gūstekņus.
 • Aicina Irāku izdalīt humānās palīdzības preces un medikamentus valsts iedzīvotājiem un bez diskriminācijas izsvērt visneaizsargātāko Irākas iedzīvotāju grupu vajadzības.