ANO programma "Nafta pret pārtiku"

09.02.2015. 13:08

ANO programma "Nafta pret pārtiku"

ANO programma "Nafta pret pārtiku" tika apstiprināta kā izņēmums ĀNO apstiprinātajam sankciju režīmam pret Irāku. Šī programma balstās uz principu, ka pret pārdoto Irākas naftu tiek iepirkta pārtika. Aptuveni 60% Irākas iedzīvotāju ir atkarīgi no šīs programmas ietvaros iepirktās pārtikas. Pēc Irākas kara sākuma ANO Drošības padome 8.aprīlī pieņēma rezolūciju Nr. 1472, kas pielāgoja programmu "nafta pret pārtiku" pašreizējiem apstākļiem un pilnvaroja ANO ģenerālsekretāru slēgt programmas ietvaros līgumus. ANO Irākas programmas birojs ir sagatavojis jau esošo kontraktu sarakstu, kura realizācija ir prioritāra pašreizējos apstākļos. Diemžēl, pašlaik programmas birojs apstrādā tikai jau esošos kontraktus. Lai noskaidrotu visus pārējos jautājumus, kas saistīti ar programmu "nafta pret pārtiku" var griezties Latvijas pārstāvniecībā ANO, Ņujorkā un sekot ANO Irākas programmas biroja mājas lapai.