Notikumu hronoloģija

02.12.2014. 19:09

Notikumu hronoloģija

2003.gada 7.marts

2003.gada 5.marts

Parīzē notikušajā Francijas, Vācijas un Krievijas ārlietu ministru tikšanās tiek pieņemta kopēja deklarācija, kurā norādīts, ka inspektoriem rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams dot vairāk laika.

2003.gada 28.februrāris

UNMOVIC vadītājs H.Bliks ANO DP iesniedz ceturkšņa ziņojumu par inspekciju darbïbu, kurā tiek secināts, ka līdz šim rezultāti atbruņošanās jomā Irākā bijuši ļoti niecīgi.

2003.gada 24.februāris

  1. ASV un Lielbritānija iesniedz ANO Drošības padomē rezolūcijas projektu, kas nosaka, ka Irāka ir pārkāpusi ANO rezolūciju Nr. 1441.
  2. Francija iesniedz Drošības padomē memorandu, kas paredz pastiprināt un pagarināt ieroču inspekcijas Irākā.

2003. gada 18. februāris

ES asociētās valstis 18.februārī, paužot kopējo viedokli, pievienojas 17.februāra ES valstu 17. februāra paziņojumam.

2003. gada 17. februāris

ES valstu vadītāju ārkārtas samitā 2003.gada 17.februārī tiek pieņemts kopējs paziņojums, kurā Irāka vēlreiz tiek aicināta atbruņoties un ievērot ANO DP rezolūcijas.

2003. gada 16. februāris

2003.gada 16.februārī NATO panāk lēmumu par plānošanas darbu uzsākšanu Turcijas aizsardzībai, iespējamā konflikta gadījumā.

2003. gada 14. februāris

ANO inspektori 2003.gada 14.februārī nolasa otro ziņojumu ANO DP, kurā norāda, ka, lai arī sadarbība ar Irāku ir uzlabojusies tas vairāk ir noticis pēc formas, nevis satura.

Debatēs pēc inspektoru ziņojuma ASV, Lielbritānija un Spānija norāda, ka Irāka līdz šim ir pārkāpusi rezolūciju Nr. 1441, bet Francija, Krievija, Ķīna un Vācija uzskata, ka inspektoriem ir jādot vairāk laika, lai izpildītu tiem doto uzdevumu.

2003. gada 5. februāris

V-10 valstis 2003.gada 5.februārī nāk klajā ar kopēju paziņojumu, kurā aicina ANO reaģēt uz Irākas pārkāpumiem un spert visus nepieciešamos soļus, lai novērstu Irākas draudus.

2003. gada 5. februāris

ASV Valsts sekretārs K.Pauels 2003.gada 5.februārī uzstājas ANO Drošības padomē un sniedz faktus par Irākas rīcībā esošajiem masu iznīcināšanas ieročiem.

2003. gada 30. janvāris

Astoņu Eiropas valstu vadītāji 2002.gada 30.janvārī paraksta kopīgu vēstuli, kurā aicina Eiropu būt vienotai un atbalstīt ASV, panākot kopīgu mērķi - Irākas atbruņošanos.

2003. gada 27. janvāris

ES Vispārējo lietu padome 2003.gada 27.janvārī pieņem kopīgu pozīciju, kurā Irāka tiek aicināta pildīt ANO rezolūcijā Nr. 1441 noteikto.

2003. gada 27. janvāris

2003.gada 27.janvārī ANO inspektori H.Bliks un El Baradejs nolasa pirmo ziņojumu, kurā norāda, ka Irāka nesadarbojas pietiekoši ar inspektoriem un uzsver, ka daudzi jautājumi par Irākas bioloģiskiem un ķīmiskiem ieročiem paliek neatbildēti.

2002. gada 7 decembris

Saskaņā ar ANO DP rezolūcijas Nr. 1441 3.pantu Irāka 2002.gada 7.decembrī iesniedz ANO ieroču deklarāciju, kas saturiski ir identiska jau iepriekš iesniegtajām deklarācijām.

2002 gada 13. un 23. novembris

Irākas ārlietu ministrs 2002.gada 13.novembrī un 23.novembrī nosūta vēstules ANO, kurās Irāka pauž apņēmību uzņemt inspekcijas un bez ierunām pildīt DP rezolūciju Nr. 1441.

2002. gada 8. novembris

ANO Drošības padome 2002.gada 8.novembrī pieņem rezolūciju Nr. 1441, kas dot Irākai pēdējo iespēju atbruņoties un norāda uz "nopietnām sekām", kas var draudēt Irākai par rezolūcijas nepildīšanu.