Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005. gadam

02.12.2014. 19:09
Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005. gadam 

Latvijas Republikas ārpolitikas galvenais uzdevums ir valsts neatkarības nostiprināšana un tās neatgriezeniskuma nodrošināšana.

Tas ir sasniedzams, integrējoties Eiropas drošības, politiskajās un ekonomiskajās struktūrās, piedaloties Eiropas politikas veidošanā, kontinenta stabilitātes un drošības veicināšanā, kā arī aktīvi iesaistoties pasaules politiskajos procesos. Šī uzdevuma sasniegšanas obligāti priekšnoteikumi ir parlamentārās demokrātijas attīstība, iekšpolitiskā stabilitāte un ekonomisko reformu nepārtrauktība Latvijā.

Latvijas Republikas ārpolitikas pamatvirzienu konsekventa un elastīga īstenošana ir viens no nepieciešamajiem priekšnoteikumiem, lai Latvija attīstītos par modernu, demokrātisku, drošu un ekonomiski spēcīgu Eiropas valsti.

LR ārpolitikas pamatvirzieni ir: 

1. Integrācija Eiropas, transatlantiskajās un citās starptautiskajās struktūrās

Iestāšanās Eiropas Savienībā
Iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) ir būtiska latviešu tautas izdzīvošanas un Latvijas valsts saglabāšanas iespēja. Iekļaušanās ES ekonomiskajā sistēmā veicinās Latvijas saimniecības, zinātnes, izglītības un kultūras straujāku attīstību.

Iekļaušanās Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās
Latvijas aktīva līdzdalība Rietumeiropas Savienībā ļaus piedalīties Eiropas Savienības drošības politikas veidošanā.
Mērķtiecīga dalība programmā Partnerattiecības mieram un Ziemeļatlantijas sadarbības padomē (NACC) ir nepieciešama, lai sagatavotos uzņemšanai NATO.
Latvija izmantos visas iespējas, lai kļūtu par pilntiesīgu NATO dalībvalsti. Latvija Veicinās tādu NATO paplašināšanos, kas jebkurā tās stadijā palielinās un nostiprinās ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas drošību.

Darbība starptautiskajās un reģionālajās organizācijās
Latvijas drošības problēmu un svarīgu ārpolitikas uzdevumu risināšanai Latvija turpinās aktīvu darbību pasaules un Eiropas starptautiskajās organizācijās - Apvienoto nāciju organizācijā, Organizācijā drošībai un sadarbībai Eiropā (ODSE), Eiropas padomē, Starptautiskajā parlamentu apvienībā (SPA), Baltijas jūras valstu padomē. 

2. Baltijas valstu sadarbības padziļināšana

Baltijas valstu visaptveroša sadarbība ir nozīmīga Latvijas, Lietuvas un Igaunijas politiskai un ekonomiskai attīstībai un reģiona drošībai. Šīs sadarbības veicināšanas priekšnoteikums ir izveidoto institūciju - Baltijas asamblejas, Baltijas Ministru padomes un BMP Vecāko amatpersonu komiteju - darbības attīstīšana un pilnīgošana.

3. Divpusējās attiecības reģionālās sadarbības ietvaros

Latvijas Republikas divpusējās attiecības ar visām valstīm tiks veidotas, līdzsvarojot kopīgās intereses, daudzveidojot sadarbības jomas, lai nostiprinātu Latvijas drošību, veicinātu valsts ekonomisko attīstību un labklājību.

Eiropas valstis
Prioritāras ir divpusējās attiecības ar ES valstīm. To nosaka Latvijas mērķis iestāties ES.
Latvija turpinās aktīvu sadarbību ar Vāciju, Franciju un Lielbritāniju, kurām ir nozīmīga vieta Latvijas suverenitātes nostiprināšanā.
Latvija intensificēs divpusējās attiecības ar Ziemeļvalstīm - Zviedriju, Dāniju, Somiju, Norvēģiju un Islandi, aktivizējot sadarbību starp BMP un Ziemeļvalstu Ministru padomi.

Krievija un jaunās neatkarīgās valstis
Latvija ar Krieviju uzturēs kaimiņattiecības, balstoties uz starptautisko tiesību normām un starptautisko saistību ievērošanas pamata.
Ar jaunajām neatkarīgajām valstīm Latvija veidos uz savstarpēji izdevīgas sadarbības principiem balstītas attiecības.

Ziemeļamerika
Sadarbība ar ASV ir viena no Latvijas ārpolitikas divpusējo attiecību prioritātēm, kam jāsekmē Latvijas drošības problēmu risināšana, kā arī valsts ekonomiskā, zinātnes un kultūras attīstība.
Sekmīgas reģionālās sadarbības ietvaros ir jāpadziļina attiecības ar Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līguma (NAFTA) valstīm Kanādu un Meksiku.

Pārējie reģioni
Jāveic precīza Latvijas ilgtermiņa interešu izvērtēšana un to pakāpeniska īstenošana Āzijas, Tuvo Austrumu, Austrālijas un Okeānijas un Dienvidamerikas u.c. reģionos.

4. Saimnieciskās dimensijas tālāka padziļināšana

Brīvā tirgus nostiprināšanai, investīciju piesaistīšanai, eksporta veicināšanai, radot vislabvēlīgākos apstākļus valsts ekonomiskajai attīstībai, Latvija līdztekus saimnieciskajai integrācijai ES attīstīs sadarbību divpusējo attiecību ietvaros un aktivizēs darbību starptautiskajās finansu un ekonomiskajās organizācijās: Starptautiskajā valūtas fondā, Pasaules rekonstrukcijas un attīstības bankā, eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā, Vispārējā vienošanās par tirdzniecību un tarifiem, Pasaules tirdzniecības organizācijā, Organizācijā ekonomiskai sadarbībai un attīstībai. 

5. Programmu "Latvija Pasaulē" un "Latvijas diaspora" izstrādāšana un īstenošana

Jāizstrādā programmas "Latvija Pasaulē" un "Latvijas diaspora". Programmu mērķis ir radīt un nostiprināt īstenībai atbilstošu priekšstatu par Latvijas valsti pasaules sabiedriskajā domā, kā arī veicināt Latvijas diasporas kultūras, ekonomisko un citu saišu ar Latvijas valsti stiprināšanu.


LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

PAZIŅOJUMS

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7.aprīļa sēdē apstiprinājusi Ministru kabineta iesniegto dokumentu "Latvijas Republikas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 2005.gadam".

Saeimas priekšsēdētāja vietā

Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Krastiņš

Rīgā 1995.gada 7.aprīlī